álbum

Tchaikovsky: Charodeika (The Enchantress)

28 Canciones (3 horas y 0 minutos) Publicado el 1 de enero de 2010
Disc 1
1
Charodeika (The Enchantress): Introduction
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:21
2
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.1 Folk Scene: "Luybo nam nad Okoi..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
3:11
3
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.2 Folk Scene: "Poidu li vyidu li ya...."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
4:25
4
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.3 Chorus of Guests & Scene: "Vse guliat k tebe gurboi..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
2:54
5
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.4 Scene and Kuma's Arioso: "Glianyt s Nizhnego…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:49
6
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.5 Folk Chorus & Scene: "Zdravstvui, Kniazhich nash..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:02
7
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.6 Scene: "Tak vot gde gulbish skvernoe gnezdo…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
9:25
8
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.7 Finale: Decimet, "Mne etot persten dragotsennyi..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
2:29
9
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.7 Finale: Scene and Chorus, "Vo khmeluy molchun smeetsia..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
2:18
10
Charodeika (The Enchantress), Act I, No.7 Finale: Dance of the Tumblers
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:57
11
Charodeika (The Enchantress), Act II: Entr'acte
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
2:52
12
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 8 Scene and Princess's Arioso: "Tak vot beda prishla otkuda..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
9:35
13
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 9 Scene and Duet: "Dai nam Bog v schastie zhit..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
7:48
14
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 10 Scene: "Prizvan byl i priidoh.."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
4:50
Disc 2
1
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 11 Scene and Prince's Arioso: "A obraz toi prigozhnitsy…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:21
2
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 12 Prince with the Princess Scene: "Menya izvolil ty pozvat'?"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
6:48
3
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 13 Folk Scene: "Derzhi ego, lovi ego.."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
6:14
4
Charodeika (The Enchantress), Act II, No. 14 Finale: "Zachem dela otsa..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:04
5
Charodeika (The Enchantress), Act III, No. 15 Scene and Kuma and Kniaz Duet: «Net sladu s toboi…»
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
13:28
6
Charodeika (The Enchantress), Act III, No. 16 Scene: "Edva hvatilo sil..."
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
7:43
7
Charodeika (The Enchantress), Act III, No. 17 Scene and Kuma and Kniazhich Duet: "Kogda by gnev v dushe moyei…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
19:51
Disc 3
1
Charodeika (The Enchantress), Act IV: Entr'acte
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
3:20
2
Charodeika (The Enchantress), Act IV, No. 18 Scene with Hunter Chorus: "Nikak roga!"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
6:41
3
Charodeika (The Enchantress), Act IV, No. 19 Scene and Princess and Kud'ma Duet: "Ognya Luytei…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
6:12
4
Charodeika (The Enchantress), Act IV, No. 20 Scene and Kuma's Arioso: "Gde zhe ty, moi zhelannyi…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
5:50
5
Charodeika (The Enchantress), Act IV, No. 21 Kuma and Princess Scene: "Kuma, ty zdes?"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
4:38
6
Charodeika (The Enchantress), Act IV, No. 22 Scene and Quartet: "Trevogi serdechnoi…"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
1:51
7
Charodeika (The Enchantress), Act IV, No. 23 Finale: "Ny chto s tobou?"
Oleg Klenov, Lyudmila Simonova, Lev Kuznetsov, Evgeny Vladimirov, Nina Derbina, Boris Doyurin, Rimma Glushkova, Pyotr Gluboky, Galina Molodtsova, Vladimir Makhov, Sergei Stukachev, Lev Eliseev, Vladimir Matorin, Andrei Sokolov, Victor Rybinsky & Ivan Budrin
15:54