álbum

Loeb: Musica Transpacifica

15 Canciones (1 hora y 0 minutos) Publicado el 6 de abril de 2018
1
Jiuta
Yukimi Kambe
3:54
2
Uchiwae: I. Lento
Kazuko Nakashima
5:13
3
Uchiwae: II. Lento
Kazuko Nakashima
3:22
4
Uchiwae: III. Moderato
Kazuko Nakashima
1:28
5
Doutaku Hankyou: I. Andante
Suizan Sakai
2:18
6
Doutaku Hankyou: II. Allegro
Suizan Sakai
1:23
7
Doutaku Hankyou: III. Lento
Suizan Sakai
3:20
8
Doutaku Hankyou: IV. Allegro vivo
Suizan Sakai
2:03
9
Fuyugomori
Kazuko Nakashima
8:40
10
Ganya
Mayumi Miyata
6:44
11
Unkai: I. Allegro
Suizan Sakai
3:19
12
Unkai: II. Poco lento
Suizan Sakai
5:09
13
Unkai: III. Grazioso
Suizan Sakai
2:52
14
Harukasumi
Kazuko Nakashima
8:25
15
The Nocturnal Conclave of Foxes
Yukimi Kambe
2:46