Vui học - Nền tảng học online hàng đầu cho cấp THPT

Vui học

https://vuihoc.vn/ Chia sẻ kiến thức, thông tin và phương pháp học tập phục vụ K12 và ôn đánh giá năng lực, ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả trên website vuihoc. Cung cấp miễn phí kho tài liệu và các phương pháp ôn thi hiệu quả dành cho học sinh các cấp. https://vuihoc.vn/gioi-thieu.html apple: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1532853682 App GG: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vuihoc read less
EducaciónEducación

Episodios

De thi giua ki 2 mon hoa 10
Hace 4 días
De thi giua ki 2 mon hoa 10
Đề thi giữa kì 2 môn Hóa 10 giúp các thầy cô đánh giá kiến thức các em học sinh đã học từ đầu kì 2 cho đến giữa kì 2 của môn Hóa học 10. Vì vậy để bổ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, VUIHOC đã tổng hợp một số đề thi giữa kì 2 môn Hóa 10 cùng đáp án chi tiết. Mời các em cùng theo dõi. 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 Dưới đây là ma trận đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 tham khảo: STT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Số câu hỏi theo mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Phản ứng oxi hóa khử Số oxi hóa Phản ứng oxi hóa khử Năng lượng hóa học Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt Enthalpy tạo thành và biến thiên Enthalpy của phản ứng Ý nghĩa về dấu và giá trị của biến thiên Enthalpy phản ứng Tính biến thiên Enthalpy phản ứng theo Enthalpy tạo thành Tính biến thiên Enthalpy phản ứng theo năng lượng liên kết Theo ma trận đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 tham khảo, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. 2. Một số đề thi giữa kì 1 môn hóa 10 và đáp án 2.1 Đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 kết nối tri thức a. Đề thi b. Đáp án 2.2 Đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 chân trời sáng tạo a. Đề thi b. Đáp án 2.3 Đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 cánh diều a. Đề thi b. Đáp án Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn hóa 10 cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học DUO. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức hóa học 10 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-hoa-10-co-dap-an-2855.html
De thi giua ki 2 mon Ly 12
Hace 4 días
De thi giua ki 2 mon Ly 12
Tổng hợp đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 có đáp án Đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 giúp các thầy cô đánh giá kiến thức các em học sinh đã học từ đầu kì 2 cho đến giữa kì 2 của môn Vật lý 12. Vì vậy để bổ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, VUIHOC đã tổng hợp một số đề ki giữa kì 2 môn Vật lý 12 cùng đáp án chi tiết. Mời các em cùng theo dõi. 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 Dưới đây là ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 tham khảo: > Dao động điện từ Mạch dao động Điện từ trường Sóng điện từ và Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến > Sóng ánh sáng Tán sắc ánh sáng Giao thoa ánh sáng Các loại quang phổ Tia hồng ngoại và tia tử ngoại Tia X 2. Một số đề thi giữa kì 1 môn Lý 12 và đáp án 2.1 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 tham khảo 1: 2.2 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 đề tham khảo 2 2.3 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 tham khảo 3 Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn Lý 12 cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức vật lý 12 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-ly-12-co-dap-an-2854.html
De thi giua ki 2 ly 11
Hace 4 días
De thi giua ki 2 ly 11
Đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 giúp các thầy cô đánh giá kiến thức các em học sinh đã học từ đầu kì 2 cho đến giữa kì 2 của môn Vật lý 11. Vì vậy để bổ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, VUIHOC đã tổng hợp một số đề ki giữa kì 2 môn Vật lý 11 cùng đáp án chi tiết. Mời các em cùng theo dõi. 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 Theo ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 tham khảo, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Đăng ký ngay khóa học DUO mới nhất của VUIHOC để được các thầy cô tổng hợp kiến thức và xây dựng lộ trình đạt 9+ thi THPT Quốc Gia 2. Một số đề thi giữa kì 1 môn Lý 11 và đáp án 2.1 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 kết nối tri thức a. Đề thi b. Đáp án 2.2 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 chân trời sáng tạo a. Đề thi b. Đáp án 2.3 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 cánh diều a. Đề thi b. Đáp án Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn Lý 11 cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học DUO. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức vật lý 11 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-ly-11-co-dap-an-2853.html
De thi giua ki 2 mon ly 10
Hace 4 días
De thi giua ki 2 mon ly 10
Đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 giúp các thầy cô đánh giá kiến thức các em học sinh đã học từ đầu kì 2 cho đến giữa kì 2 của môn Vật lý 10. Vì vậy để bổ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, VUIHOC đã tổng hợp một số đề ki giữa kì 2 môn Vật lý 10 cùng đáp án chi tiết. Mời các em cùng theo dõi. 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 Dưới đây là ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 tham khảo: 1. Năng lượng Năng lượng Công Bảo toàn năng lượng Chuyển hóa năng lượng 2. Động lượng Động lượng Định luật bảo toàn động lượng Động lượng và năng lượng trong va chạm Theo ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 tham khảo, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. 2. Một số đề thi giữa kì 1 môn Lý 10 và đáp án 2.1 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 kết nối tri thức a. Đề thi b. Đáp án 2.2 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 chân trời sáng tạo a. Đề thi b. Đáp án 2.3 Đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 cánh diều a. Đề thi b. Đáp án Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn Lý 10 cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức vật lý 10 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-ly-10-co-dap-an-2848.html
De thi giua ki 2 toan 12
Hace 5 días
De thi giua ki 2 toan 12
Đề thi giữa kì 2 môn Toán 12 được VUIHOC tổng hợp giúp các em có thêm tài liệu tham khảo cấu trúc đề thi, cách ra đề các năm trước. Mời các em cùng tham khảo! 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn toán 12 Dưới đây là ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 12 tham khảo: Nội dung kiến thức 1 Nguyên hàm Định nghĩa Tính chất Các phương pháp tính nguyên hàm 2 Tích phân Định nghĩa Tính chất Các phương pháp tính tích phân 3 Mặt tròn xoay Mặt tròn xoay 4 Hệ tọa độ trong không gian Tọa độ của vectơ và của điểm Phương trình mặt cầu 5 Phương trình mặt phẳng Phương trình mặt phẳng Cấu trúc đề thi giữa kì 2 môn Toán 12 tham khảo gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi trắc nghiệm thuộc mức độ nhận biết là 25 câu, 17 câu thông hiểu, 5 câu hỏi vận dụng và 3 câu vận dụng cao. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có số điểm là 0.2 điểm một câu. 2. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 12 Kết nối tri thức 2.1 Đề thi 2.2 Đáp án Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn Toán 12 cùng lời giải chi tiết theo chương trình ba bộ sách kết nối tri thức, cánh diều và chân trời sáng tạo mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức toán học 12 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-toan-12-co-dap-an-2809.html
De thi giua ki 2 Toan 11
Hace 5 días
De thi giua ki 2 Toan 11
Tổng hợp đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 Đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 theo chương trình ba bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều cập nhật mới nhất. Mời các em cùng tham khảo! Ma trận đề thi giữa kì 2 môn toán 11 Dưới đây là ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 tham khảo: 1. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Phép tính lũy thừa Phép tính logarit Hàm số mũ, hàm số logarit Phương trình, BPT mũ và logarit 2. Quan hệ vuông góc trong không gian Hai đường thẳng vuông góc Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Hai mặt phẳng vuông góc Cấu trúc đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 tham khảo gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm thuộc mức độ nhận biết 22 câu, thông hiểu 21 câu, vận dụng 4 câu và vận dụng cao 3 câu. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có số điểm là 0.2 điểm một câu. 2. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 Kết nối tri thức 2.1 Đề thi 2.2 Đáp án 3. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 Chân trời sáng tạo 3.1 Đề thi 3.2 Đáp án 4. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 Cánh diều 4.1 Đề thi 4.2 Đáp án Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn Toán 11 cùng lời giải chi tiết theo chương trình ba bộ sách kết nối tri thức, cánh diều và chân trời sáng tạo mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức toán học 11 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-toan-11-ket-noi-tri-thuc-chan-troi-sang-tao-canh-dieu-2807.html
De thi giua hk2 toan 10
Hace 5 días
De thi giua hk2 toan 10
Đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 theo chương trình ba bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều cập nhật mới nhất. Mời các em cùng tham khảo! 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn toán 10 Dưới đây là ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 tham khảo: Nội dung kiến thức 1. Hàm số, đồ thị và ứng dụng Hàm số Hàm số bậc hai Dấu của tam thức bậc hai Phương trình quy về phương trình bậc hai 2. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Phương trình đường thẳng Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, góc và khoảng cách Đường tròn Cấu trúc đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 gồm 26 câu trong đó có 21 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận. Các câu hỏi trắc nghiệm thuộc mức độ nhận thức nhận biết và thông hiểu còn 5 câu tự luận thuộc câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có số điểm là 0.2 điểm một câu. Còn câu hỏi tự luận sẽ có số điểm cụ thể tùy từng dạng bài và sẽ được ghi chú rõ trong đề thi. 2. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 Kết nối tri thức 2.1 Đề thi 2.2 Đáp án 3. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 Chân trời sáng tạo 3.1 Đề thi 3.2 Đáp án 4. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 Cánh diều 4.1 Đề thi 4.2 Đáp án Trên đây là một số đề thi giữa kì 2 môn Toán 10 cùng lời giải chi tiết theo chương trình ba bộ sách kết nối tri thức, cánh diều và chân trời sáng tạo mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức toán học 10 và các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-tong-hop-de-thi-giua-ki-2-mon-toan-10-ket-noi-tri-thuc-chan-troi-sang-tao-canh-dieu-2804.html
De cuong on thi giua ki 2 mon Van 12
Hace 5 días
De cuong on thi giua ki 2 mon Van 12
Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 12 chi tiết VUIHOC gửi đến các em học sinh đề cương ôn thi giữa kỳ 2 môn Ngữ Văn 12 chi tiết. Bài viết tổng hợp các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ để làm tốt bài thi giữa kỳ. Mời các em cùng theo dõi. Mục lục bài viết 1. Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 12: Tác phẩm trọng tâm 1.1 Vợ chồng A Phủ 1.2 Vợ nhặt 1.3 Rừng xà nu 1.4 Những đứa con trong gia đình 2. Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 12: Ngữ pháp tiếng Việt 2.1 Kiến thức về biện pháp tu từ a. So sánh: Có tác dụng giúp sự vật, sự việc được miêu tả sinh động hơn, gợi hình dung và cảm xúc. b. Ẩn dụ: Là cách diễn đạt mang tính hàm súc, cô đọng, gợi những liên tưởng ý nhị và sâu sắc. c. Nhân hóa: Làm cho đối tượng hiện ra sinh động và gần gũi hơn, có tâm trạng, có tâm hồn gắn với con người. d. Hoán dụ: Diễn tả sinh động nội dung thông báo và gợi những liên tưởng ý vị, sâu sắc e. Điêp từ/ngữ/cấu trúc: Giúp nhấn mạnh, tô đậm đối tượng, tăng giá trị biểu cảm cho câu văn, câu thơ. f. Nói giảm: Làm giảm nhẹ ý muốn nói, thể hiện sự trân trọng. g. Thậm xưng: Tô đậm, phóng đại về đối tượng được nói đến. h. Câu hỏi tu từ: Bộ lộ và xoáy sâu vào cảm xúc. 2.2 Biện pháp tu từ cú pháp: - Phép lặp cú pháp: Tạp ra những câu, đoạn văn có chung một kiểu cấu tạo cú pháp làm cho câu văn có tính cân đối, tác động vào nhận thức hay tình cảm. - Phép liệt kê: Là cách sắp xếp nối tiếp những đơn vị cú pháp đồng loại nhằm tạo ra ý nghĩa bổ sung về nhận thức hoặc thể hiện cảm xúc, đánh giá chủ quan về các sự vật được đưa ra. - Phép chêm xen: Là cách thêm từ ngữ vào câu nhưng không thiết lập mối quan hệ ngữ pháp với phần câu chứa chúng. Mục đích nhằm chi tiết hóa sự việc, làm cho lời văn sinh động hơn... 2.3 Các phép liên kết: - Phép nối: Liên kết câu, tạo nên quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu. - Phép thế: Liên kết câu và tránh lặp từ. - Phép tỉnh lược: Liên kết câu và tránh lặp từ. - Phép lặp từ vựng: Liên kết câu và nhấn mạnh ý. 2.4 Các thành phần biệt lập trong câu: - Thành phần tình thái: Thể hiện cách nhìn của người đối với sự vật, sự việc được nói đến trong câu. - Thành phần cảm thán: Bộc lộ tâm ý của người nói. - Thành phần phụ chú: Dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. 3. Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 12: Viết văn nghị luận 3.1 Nghị luận xã hội Vận dụng kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí, hiện tượng đời sống, để viết đoạn văn khoảng 150 chữ về một vấn đề nào đó gợi ra từ yêu cầu của đề. 3.2 Nghị luận văn học Để làm tốt bài nghị luận văn học các em cần xác định chính xác kiểu bài nghị luận và vấn đề cần nghị luận. Bên cạnh đó các em cần nắm được các trọng tâm kiến thức sau: - Giới thiệu được những thông tin chung về tác giả như tên, năm sinh, thành tựu cơ bản. Thông tin về tác phẩm như năm sáng tác, hoàn cảnh sáng tác. - Nhớ được cốt truyện, nhân vật chính, các sự kiện hoặc chi tiết tiêu biểu trong truyện. - Diễn giải được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện. - Vận dụng các kỹ năng dùng từ viết câu, các phép liên kết, biện pháp tu từ, biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích về nhân vật Trên đây là toàn bộ những kiến thức cần ghi nhớ trong quá trình ôn thi giữ kì 2 môn Ngữ Văn 12 mà VUIHOC đã tổng hợp lại cho các em. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi giữa kỳ và đạt điểm cao như mong muốn. Hãy truy cập trang web vuihoc.vn để tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!
On thi giua ki 2 mon ngu van 11
23-02-2024
On thi giua ki 2 mon ngu van 11
VUIHOC gửi đến các em trọng tâm ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 11 chi tiết. Bài viết tổng hợp các kiến thức ngữ văn cần ôn tập để làm tốt bài thi giữa kì. Mời các em cùng theo dõi. Mục lục bài viết 1. Kiến thức Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 11 Cánh diều 2. Kiến thức Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 11 Kết nối tri thức 3. Kiến thức Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 11 Chân trời sáng tạo 4. Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 11: Thực hành Tiếng Việt 4.1 Ôn tập các biện pháp tu từ tiếng Việt. a. So sánh - Khái niệm: Là cách đối chiếu sự vật này với sự vật khác có nét tương đồng giúp làm tăng sức gợi hình, gợi cảm. - Công dụng: Giúp miêu tả sự vật, sự việc sinh động hơn. Biểu hiện được tâm tư tình cảm của người viết. b. Nhân hóa: - Khái niệm: Là cách miêu tả hoặc gọi sự vật xung quanh bằng từ ngữ để gọi hoặc tả con người giúp cho thế giới sự vật trở nên gần gũi hơn với con người. - Tác dụng: Làm cho sự vật xung quanh chúng ta gần gũi hơn, biểu thị được tình cảm, suy nghĩ của con người với sự vật xung quanh. c. Ẩn dụ: - Khái niệm: Là biện pháp tu từ gọi tên các sự vật, hiện tượng bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng. - Tác dụng: Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm. d. Hoán dụ: - Khái niệm: Là gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác; giữa chúng có quan hệ gần gũi với nhau, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt. - Tác dụng: Tăng sức gọi hình, gợi cảm cho việc diễn tả sự vật, sự việc được nói đến trong thơ, văn 4.2 Biện pháp tu từ lặp cấu trúc, biện pháp tu từ đối a. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc là cách lặp lại cấu trúc của một cụm từ, một câu nhằm nhấn mạnh nội dung, tạo nhịp điệu và sự liên kết cho các câu. - Biện pháp này được dùng trong nhiều phong cách ngôn ngữ chính luận và ngôn ngữ văn chương. b. Biện pháp tu từ đối là cách xắp xếp và đặt từ ngữ hoặc câu có đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa hoặc ngữ pháp tương tự hoặc tương phải nhau ở vị trí đối xứng trong câu để gợi ra một nội dung hoàn chỉnh, làm nổi bật ý nghĩa. - Biện pháp này thường được thực hiện giữa hai câu thơ hoặc hai cây văn goiji là trường đối, trong 1 câu thơ, một câu văn gọi là tiểu đối. - Biện pháp đổi dùng nhiều tỏng văn vần, văn biền ngẫu, văn xuôi, văn chính luận trung đại tạo nên vẻ đẹp cân xứng và hài hòa cho câu văn, lời thơ. 4.3 Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng - Tạo ra những từ kết hợp trái logic nhằm "lạ hóa" đối tượng được nói tới. - Sử dụng cách đảo ngữ để nhấn mạnh đến một đặc điểm nào đó của đối tượng được miêu tả. - Cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ nhằm đưa đến phát hiện bất ngờ về đối tượng được đề cập. 5. Ôn thi giữ kì 2 môn Ngữ Văn 11: Viết bài văn nghị luận 5.1 Viết bài nghị luận về một tác phẩm thơ. 5.2 Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học 5.3 Viết văn bản thuyết minh về một hiện tượng xã hội Trên đây là toàn bộ những kiến thức cần ghi nhớ trong quá trình ôn thi giữ kì 2 môn Ngữ Văn 11 mà VUIHOC đã tổng kết lại giúp các em. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi giữa kì và đạt được điểm số như mong muốn. Hãy truy cập vào trang web vuihoc.vn để tham khảo thêm nhiều bài viết kiến thức hữu ích khác nhé! Nguồn: http://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-ngu-van-11-chi-tiet-2658.html
On thi giua ki 2 ngu van 10
23-02-2024
On thi giua ki 2 ngu van 10
Trong bài viết này, VUIHOC sẽ gửi đến các em đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10 chi tiết. Bài viết tổng hợp trọng tâm kiến thức cần ghi nhớ để làm tốt bài kiểm tra giữa kì 2. Mời các em cùng tham khảo bài viết nhé! 1. Kiến thức ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10: Cánh diều 2. Kiến thức ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10: Kết nối tri thức 3. Kiến thức ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10: Chân trời sáng tạo 4. Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10: Thực hành tiếng Việt 4.1 Sử dụng từ Hán Việt 4.2 Biện pháp chêm xen, liệt kê 4.3 Lỗi về trật tự từ và cách sửa 5. Ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10: Viết bài văn nghị luận 5.1 Nghị luận về một vấn đề xã hội a. Mở bài: Dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận b. Thân bài: c. Kết bài: 5.2 Nghị luận, phân tích đánh giá một tác phẩm truyện 5.3 Nghị luận, phân tích đánh giá một tác phẩm trữ tình 5.4 Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen, quan niệm a. Mở bài: Nêu thói quen, quan niệm cần thuyết phục người khác từ bỏ và lí do viết bài. b. Thân bài: - Trình bày tác hại của thói quen/ quan niệm cần từ bỏ - Trình bày lợi ích của việc từ bỏ thói quen/ quan niệm - Gợi ý giải pháp từ bỏ thói quen, qua niệm. - Làm sáng tỏ vấn đề bằng các lí lẽ và bằng chứng. c. Kết bài: - Khẳng định lại lợi ích của việc từ bỏ thói quen, quan niệm - Niềm tin vào sự cố gắng và hi vọng sự thành công khi thuyết phục người khác. Trên đây là toàn bộ những kiến thức cần ghi nhớ trong quá trình ôn thi giữa kì 2 môn Ngữ Văn 10 mà VUIHOC đã tổng hợp lại cho các em. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi giữa kì và đạt điểm cao như mong muốn. Hãy truy cập trang web vuihoc.vn để tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-ngu-van-10-chi-tiet-2648.html
De cuong on thi giua ky 2 tieng anh 12
22-02-2024
De cuong on thi giua ky 2 tieng anh 12
Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12 chi tiết Chuẩn bị tốt kiến thức ngữ pháp giúp các em tự tin hơn khi làm bài thi giữa kỳ 2 môn tiếng Anh 12. Mời các em cùng tham khảo đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12 chi tiết được tổng hợp bởi VUIHOC. Mục lục bài viết 1.Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12: Future perfect - Thì tương lai hoàn thành 1.1 Cách dùng 1.2 Cấu trúc: 1.3 Dấu hiệu nhận biết: 2. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12: So sánh kép 2.1 So sánh của tính từ, trạng từ: 2.2 So sánh của danh từ 2.3 So sánh của động từ 2.4 Dạng kết hợp 3. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12: Thể sai khiến 4. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12: Câu tường thuật 4.1 Câu tường thuật của câu yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì 4.2 Câu tường thuật khuyên nhủ 4.3 Một số cấu trúc câu gián tiếp khác: 4.4 Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp 5. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 12: Bài tập Trên đây là toàn bộ kiến thức ngữ pháp các em cần ghi nhớ để làm tốt bài thi giữa kì 2 môn tiếng Anh 12. Hy vọng rằng bài tổng hợp kiến thức ôn thi giữa kì 2 môn tiếng Anh 12 mà VUIHOC đã tổng hợp dựa trên các bài học trong sách sẽ giúp các em ôn tập dễ dàng và hiệu quả hơn. Để học thêm các kiến thức mới cũng như ôn tập lại các bài học trên lớp, các em hãy truy cập trang web vuihoc.vn hàng ngày nhé! NGuồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-tieng-anh-12-chi-tiet-2637.html
On thi giua ky 2 Tieng Anh 11
22-02-2024
On thi giua ky 2 Tieng Anh 11
Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 11 chi tiết VUIHOC gửi đến các em học sinh bộ đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 11 chi tiết gồm lý thuyết và bài tập giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập và củng cố kiến thức. Mục lục bài viết 1. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 11: Present perfect - Hiện tại hoàn thành 1.1 Cấu trúc: 1.2 Cách dùng 1.3 Dấu hiệu nhận biết 2. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 11: Present perfect continuous - Hiện tại hoàn thành tiếp diễn 2.1 Cấu trúc: 2.2 Cách dùng: 2.3 Dấu hiệu nhận biết: 3. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 11: Perfect gerunds - Danh động từ hoàn thành 3.1 Cách dùng: 3.2 Cấu trúc 4. Perfect participles in clauses of time and reason - Phân từ hoàn thành trong các mệnh đề chỉ thời gian và lý do 5. Participle and to - infìnitive clauses - Mệnh đề bắt đầu bằng một ngữ phân từ và động từ nguyên mẫu có "to" 5.1 Dùng hiện tại phân từ V-ing (present participle) 5.2 Dùng quá khứ phân từ V-ed/V3 (past participle) 5.3 Dùng động từ nguyên mẫu có "to" 5.4 Dùng cụm danh từ/ giới từ 6. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 11: Bài tập luyện tập Như vậy, để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh, VUIHOC đã tổng hợp đề cương ôn thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh chi tiết giúp các em ôn tập dễ dàng hơn, giúp các em đạt điểm cao hơn trong bài thi. Bên cạnh ôn tập ngữ pháp, các em cần ôn tập thêm về từ vựng và khả năng nghe, đọc hiểu nữa nhé. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi của mình. Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-tieng-anh-11-chi-tiet-2633.html
On thi giua hk2 tieng anh 10
21-02-2024
On thi giua hk2 tieng anh 10
Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10 chi tiết Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10 chi tiết bao gồm kiến thức ngữ pháp trong các bài học. Tham khảo ngay để biết trọng tâm ngữ pháp cần ôn tập cho bài thi nhé! Mục lục bài viết 1. Ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10: Conditionals - Câu điều kiện 1.1 Câu điều kiện loại 1: 1.2 Câu điều kiện loại 2: 1.3 Bài tập về câu điều kiện: 2. Ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10: The Passive voice - Câu bị động 1.1 Cách chuyển câu chủ động sang bị động 1.2 Lưu ý khi chuyển câu chủ động sang câu bị động 1.3 Bài tập về câu bị động 3. Ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10: Reported speech - Câu tường thuật 3.1 Câu tường thuật dạng câu hỏi 3.2 Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh: 3.3 Một số câu tường thuật đặc biệt: 3.4 Cách chuyển câu trực tiếp sang câu bị động 3.5 Bài tập về câu tường thuật 4. Ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10: Articles - Mạo từ 4.1 Mạo từ không xác định "a/an" 4.2 Mạo từ xác định "the" 4.3 Bài tập về mạo từ: 5. Ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10: Relative clauses - Mệnh đề quan hệ 5.1 Mệnh đề quan hệ xác định 5.2 Mệnh đề quan hệ không xác định 5.3 Bài tập về mệnh đề quan hệ: Trên đây là tổng hợp kiến thức ôn thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 10 mà VUIHOC đã tổng hợp giúp các em dễ dàng ôn tập hơn. Bên cạnh đó, các em cần phải thường xuyên luyện tập các dạng bài để ghi nhớ cấu trúc. Mở rộng thêm vốn từ vựng bằng cách đọc thêm sách báo bằng tiếng Anh... Truy cập vuihoc.vn để học thêm thật nhiều kiến thức các môn học nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-tieng-anh-10-chi-tiet-2632.html
On thi giua ky 2 mon hoa 12
21-02-2024
On thi giua ky 2 mon hoa 12
Kiểm tra giữa kỳ 2 môn hóa 12 cần ôn tập những kiến thức nào? Tham khảo ngay đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 12 chi tiết để biết các chủ đề cần ôn tập nhé! Mục lục bài viết 1. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 12 chi tiết: Đại cương về kim loại 1.1 Sự ăn mòn kim loại a. Khái niệm: Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. b. Các dạng ăn mòn kim loại: Có 2 dạng - Ăn mòn hóa học: Là quá trình oxi hóa khử, electron của kim loại chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. - Ăn mòn điện hóa: Là quá trình oxi hóa khử do tác dụng của chất điện li => tạo dòng electron di chuyển từ cực âm đến cực dương. c. Chống ăn mòn kim loại: Có 2 cách - Bảo vệ bề mặt bằng cách sơn, mạ tráng... giúp vật liệu bền với môi trường. - Phương pháp điện hóa: Dùng kim loại hoạt động hơn để bảo vệ ( kim loại đó sẽ bị ăn mòn trước 1.2 Điều chế kim loại a. Phương pháp nhiệt luyện b. Phương pháp thủy luyện c. Phương pháp điện phân 2. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 12 chi tiết: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ 2.1 Kim loại kiềm 2.2 Hợp chất kim loại kiềm 2.3 Kim loại kiềm thổ 2.4. Hợp chất của canxi 3. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 12 chi tiết: Nhôm và hợp chất 3.1 Nhôm 3.2 Hợp chất của nhôm 4. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 12 chi tiết: Luyện giải một số bài tập 4.1 Bài tập về kim loại 4.2 Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm Bài 1: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là? Bài 2: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3→ X → Y → Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây? Bài 3: Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên? Trên đây là toàn bộ kiến thức cần ghi nhớ trong quá trình ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 12 mà VUIHOC đã tổng hợp lại cho các em. Bên cạnh đó, vuihoc cũng đã liệt kê những dạng bài thường gặp trong đề thi để các em có định hướng ôn tập tốt hơn. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi giữa kì môn hóa cũng như những môn học khác nhé. Đừng quên truy cập vuihoc.vn để cập nhật thật nhiều bài học hữu ích nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-hoa-12-chi-tiet-2629.html
On thi giua hk2 hoa 11
21-02-2024
On thi giua hk2 hoa 11
Chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn hóa cùng VUIHOC trong Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 11 chi tiết. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây. 1. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 11 chi tiết: Alkane1.1 Khái niệm, danh pháp a. Khái niệm - Alkane là các hydrocacbon no mạch hở chỉ chứa liên kết đơn C-H và C-C trong phân tử. b. Danh pháp: - Alkane không phân nhánh: Phần nền (số lượng nguyên tử cacbon) + ane + Gốc Alkyl: Phần nền (số lượng nguyên tử cacbon) + yl: methyl (CH3-); ethyl (C2H5-)... + Alkane mạch nhánh gồm alkane mạch chính kết hợp với 1 hay nhiều nhánh. Tên theo danh pháp thay thế của alkane mạch phân nhánh: Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên alkane mạch chính. 1.2 Tính chất vật lý - Ở điều kiện thường alkane từ C1 - C4 và neopentane ở trạng thái khí, từ C5 đến C17 ở trạng thái lỏng, không màu. Từ C18 trở lên là chất rắn màu trắng. - Alkane mạch nhánh có nhiệt độ sôi thấp hơn so với đồng phân alkane không phân nhánh. - Alkane nhẹ hơn nước, ít tan trong nước. 1.3 Tính chất hóa học a. Phản ứng thế halogen: b. Phản ứng cracking và reforming c. Phản ứng oxi hóa 1.4 Điều chế và ứng dụng của alkane: a. Điều chế: Alkane trong công nghiệp được lấy tự nhiên, có nhiều trong dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu... b. Ứng dụng: Làm nhiên liệu, làm nguyên liệu tổng hợp, làm dung môi... 2. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 11 chi tiết: Hydrocacbon không no2.1 Khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý a. Khái niệm: Hydrocacbon không no là những hydrocacbon trong phân tử có chứa liên kết đôi, liên kết ba gọi chung là liên kết bội hoặc đồng thời cả liên kết đôi và liên kết ba. b. Đồng phân: Alkene và Alkyne có các đồng phân cấu tạo, alkene từ C4 có thể có đồng phân hình học. c. Danh pháp: Phần nền - vị trí liên kết bội - ene hoặc yne. d. Tính chất vật lý: 2.2 Tính chất hóa học của hydrocacbon không no: a. Phản ứng cộng: Hydro hóa Alkene và Alkyne thu được alkane tương ứng. Phản ứng có điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao và chất xúc tác kim loại. b. Phản ứng cộng halogen: c. Phản ứng công hydrogen halide vào Alkene và Alkyne tạo thành halogenoalkane tương ứng. d. Phản ứng cộng nước tạo ra alcohol, sử dụng chất xúc tác là phosphoric acid hoặc sulfuric acid. e. Phản ứng trùng hợp của alkene f. Phản ứng của alk-1-yne với AgNO3 trong NH3 để nhận biết các alkyne có liên kết ba ở đầu mạch. g. Phản ứng oxi hóa - Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn làm mất màu thuốc tím - Phản ứng cháy tỏa nhiều nhiệt: 2.3 Ứng dụng và điều chế hydrocacbon không no a. Điều chế b. Ứng dụng: Sản xuất dược phẩm, tổng hợp polymer để sản xuất chất dẻo, tơ, sợi cao su, sản xuất alcohol, cumene... 3. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 11 chi tiết : Hydrocacbon thơm3.1 Khái niệm, danh pháp - Arene là những hydrocacbon trong phân tử có chứa một hay nhiều dòng benzene. 3.2 Tính chất hóa học a. Phản ứng thế: b. Phản ứng cộng: c. Phản ứng oxi hóa 3.3 Ứng dụng và điều chế a. Điều chế - Trong công nghiêp, benzen được điều chế từ quá trình reforming phân đoạn dầu mỏ chứa các alkane và cycloalkane C6 - C8. b. Ứng dụng của arene: nguyên liệu đầu vào để tổng hợp polymer, dung môi, thuốc nhuộm, dược phẩm, chất dẻo, tơ sợi tổng hợp... 4. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 11 chi tiết: Luyện tập Bài 1: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là bao nhiêu? Bài 2: Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị cracking (10%). Khối lượng phân tử trung bình của A là? Trên đây là toàn bộ kiến thức trọng tâm ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 11. Để làm tốt bài thi giữa kì 2 môn hóa bên cạnh việc ôn tập lý thuyết thì các em cần luyện thật nhiều dạng bài, đề thi thử để nắm chắc cách giải các bài hóa 11. Truy cập vuihoc.vn để xem thêm các bài viết khác về kiến thức hóa 11 nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-hoa-11-chi-tiet-2621.html
On thi giua ky 2 lop 10
20-02-2024
On thi giua ky 2 lop 10
Kiến thức hóa ôn thi giữa kỳ 2 lớp 10 cần chú ý những chủ đề nào? Mời bạn theo dõi ngay đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 10 chi tiết của VUIHOC nhé! 1. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 10 chi tiết: Phản ứng oxi hóa - khử 1.1 Số oxi hóa - khử - Số oxi hóa là điện tích của nguyên tử trong phân tử nếu giả định rằng các cặp electron chung coi như chuyển hẳn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. - Quy ước 1: Số oxi hóa của nguyên tử dạng đơn chất bằng 0 (Feo, Alo...) - Quy ước 2: Trong phân tử hợp chất, số oxi hóa của nguyên tử kim loại nhóm A là +n; phi kim nhóm A trong hợp chất với kim loại hoặc hydro là 8 - n ( với n là STT nhóm) - Quy ước 3: Trong một phân tử tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng không - Quy ước 4: Với in on mang điện tích thì tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng điện tích ion. 1.2 Chất oxi hóa, chất khử, phản ứng oxi hóa - khử a. Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó nguyên tử (hay ion) này nhường electron cho nguyên tử (hay ion) kia. + Quá trình oxi hóa và quá trình khử luôn xảy ra đồng thời trong một phản ứng. + Điều kiện xảy ra phản ứng: Chất oxi hóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxi hóa và chất khử yếu hơn. b. Chất oxi hóa: là chất nhận electron => số oxi hóa giảm. c. Chất khử: Là chất nhường electron => số oxi hóa tăng. 1.3 Cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử Thực hiện theo 4 bước sau: Bước 1: Xác định số oxi hóa các nguyên tố. Tìm ra nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Bước 2: Viết các quá trình làm thay đổi số oxi hóa + Chất có oxi hóa tăng: Chất khử - ne => Số oxi hóa tăng. + Chất có số oxi hóa giảm: Chất oxi hóa + ne => Số oxi hóa giảm. Bước 3: Xác định hệ số cân bằng sao cho số e cho = số e nhận. Bước 4: Đưa hệ số cân bằng vào phương trình, đúng chất và kiểm tra lại theo trật tự kim loại - phi kim - hidro - oxi. 2. Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 10 chi tiết: Năng lượng hóa học2.1 Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt - Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng khi xảy ra kèm theo sự truyền nhiệt từ chất phản ứng ra ngoài môi trường. - Phản ứng thu nhiệt là phản ứng khi xảy ra kèm theo sự truyền nhiệt từ môi trường vào chất phản ứng. 2.2 Biến thiên enthalpy của phản ứng a. Biến thiên enthalpy của phản ứng b. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng 2.3 Tính biên thiên enthalpy của phản ứng - Tính biên thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành: - Tính biên thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết: 3. Luyện tập một số dạng bài ôn thi giữa kì 2 môn Hóa 103.1 Bài tập oxi hóa - khử a. Lưu ý khi làm bài: - Khi hoàn thành chuỗi phản ứng tính số oxi hóa để biết đó là phản ứng oxi hóa - khử hay không. Để chứng minh hoặc giải thích vai trò của một chất trong phản ứng thì trước hết dùng số oxi hóa để xác định vai trò và lựa chất phản ứng. - Áp dụng định luật bảo toàn electron dựa trên định luật bảo toàn nguyên tốt theo sơ đồ. - Một số chất có hai khả năng axit - bazo mạnh và oxi hóa - khử mạnh thì xét đồng thời. - Một chất khi phản ứng với chất khác mà có cả 2 khả năng phản ứng axi - bazo và oxi hóa - khử thì được xét đồng thời. b. Bài tập 3.2 Bài tập về năng lượng hóa học... Trên đây là toàn bộ kiến thức cần nhớ trong quá trình ôn thi giữa kỳ 2 môn hóa 10 mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em. Bên cạnh đó, VUIHOC cũng đã liệt kê một số dạng bài tập hóa 10 có thể sẽ xuất hiện trong đề thi. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi giữa kì môn hóa cũng như những môn học khác. Đừng quên truy cập vuihoc.vn để cập nhật thêm bài ôn thi giữa kì các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-hoa-10-chi-tiet-2619.html
On thi giua ky 2 ly 11
19-02-2024
On thi giua ky 2 ly 11
VUIHOC gửi đến các em kiến thức trọng tâm, các dạng bài tập có thể xuất hiện trong đề kiểm tra khi ôn thi giữa kì 2 môn lý 11. Mời các em cùng theo dõi bài viết nhé! Mục lục bài viết1. Ôn thi giữa kì 2 môn Lý 11: Điện trường1.1 Lực tương tác giữa hai điện tícha. Lực hút, đẩy giữa các điện tích được gọi chung là lực tương tác giữa các điện tích.b. Định luật cu - lông:1.2 Điện trườnga. Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.b. Véc tơ cường độ điện trường  tại một điểm được xác định bằng tỉ số giữa véc tơ lực điện  tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó và giá trị của điện tích đó: c. Độ lớn của cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r có giá trị bằng:1.3 Thế năng điện- Thế năng điện của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét:Trong điện trường đều: WM = q.E.dTrong điện trường bất kỳ: WM = AM1.4 Điện thế- Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vụ điện tích dương từ vô cực về điểm đó: V = A/q- Điện thế có mối liên hệ với thế năng điện: VM = WM /q- Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế của hai điểm M và N trong điện trường đều dọc theo đường sức điện:1.5 Tụ điện- Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện khi đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ. Nó được tính bằng tỉ số giữa điện tích Q của tụ và hiệu điện thế U đặt vào hai bản tụ.- Fara là điện dung của một tụ điện mà nếu đặt hiệu điện thế 1V vào hai bản tụ thì điện tích của tụ là 1C.2. Ôn thi giữa kì 2 môn Lý 11: Dòng điện, mạch điện2.1 Cường độ dòng điện- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng công thức:- Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện trong dây dẫn kim loại với mật độ hạt mang điện tốc độ hạt mang điện tốc độ dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện là: I = Snve2.2 Điện trở, định luật ôm- Điện trở là đại lượng đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của vật dẫn. Đơn vị của điện trở là Ôm, kí hiệu là- Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn, tỉ lệ nghịch điện trở của vật dẫn:- Điện trở kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ theo gần đúng là hàm bậc nhất:- Nhiệt điện trở là loại điện trở có giá trị thay đổi đáng kể theo nhiệt độ. Có hai loại nhiệt điện trở NTC và PTC.2.3 Nguồn điện- Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.2.4 Năng lượng và công suất điện- Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích. Công thức tính công của lực điện: A = qU = UIt. Đơn vị là Jun, kí hiệu là J.- Đối với đoạn mạch thuần điện trở, nhiệt lượng đoạn mạch tỏa ra khi dòng điện chạy qua được tính bằng công thức Q = RI2t.- Công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Trên đây là toàn bộ kiến thức cần ghi nhớ trong quá trình Ôn thi giữa kỳ 2 môn Lý 11. Bên cạnh việc ôn tập những kiến thức trọng tâm, các em nên luyện nhiều dạng bài tập khác nhau để nắm vững cách giải các dạng bài tập đó. Trong quá trình làm bài tập, các em cũng kết hợp ôn tập lại các công thức tính toán. Đừng quên truy cập vuihoc.vn để tham khảo thêm nhiều kiến thức các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-ly-11-chi-tiet-2612.html
On thi giua hoc ky 2 ly 10
19-02-2024
On thi giua hoc ky 2 ly 10
VUIHOC tổng hợp kiến thức trọng tâm , các dạng bài tập và câu hỏi ôn thi giữa kì 2 môn Lý 10 chi tiết. Mời các em cùng theo dõi bài viết nhé! 1. Ôn thi giữa kì 2 môn Lý 10: Công, năng lượng và hiệu suất a. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác và luôn được bảo toàn. b. Công cơ học là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hóa trong quá trình thực hiện công. c. Công suất: 1.1 Năng lượng, công cơ học a. Động năng là năng lượng của vật có được do chuyển động b. Thế năng: bao gồm thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi c. Cơ năng: - Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường: - Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi: => Trong một hệ cô lập cơ năng tại mọi điểm được bảo toàn. d. Hiệu suất: - Luôn tồn tại năng lượng hao phí trong quá trình chuyển hóa năng lượng. - Hiệu suất được định nghĩa theo công thức: 1.2 Động năng, thế năng, cơ năng 2. Ôn thi giữa kì 2 môn Lý 10: Động lượng a. Động lượng: b. Độ biến thiên động lượng trong khoảng thời gian c. Định luật bảo toàn động lượng trong hệ cô lập: - Va chạm mềm: Sau chạm khiến 2 vật dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc - Va chạm đàn hồi: Sau va chạm 2 vật không dính vào nhau và chuyển động với vận tốc mới - Chuyển động bằng phản lực: 3. Bài tập ôn thi giữa kì 2 môn Lý 10 3.1 Bài tập về công, năng lượng và hiệu suất Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg trượt trên một mặt sàn dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn là 10N hợp với phương ngang một góc là 30o. Biết hệ số ma sát là 0,2 và g = 10m/s2, hãy tính công của lực F và lực ma sát khi vật chuyển động được 5 giây. Bài 2: Một vật có khối lượng 1,5kg trượt từ đỉnh dốc xuống chân dốc với góc nghiêng 30o so với phương ngang. Biết dốc dài 8m, lấy g = 10m/s2, vận tốc ban đầu của vật là 2m/s, vận tốc đến chân dốc là 6m/s, hãy tính công của trọng lực, công của lực ma sát, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng. 3.2 Bài tập về động lượng Bài 1: Biết một vật có cơ năng là 375J. Ở độ cao 3m vật đó có Wd = 3/2Wt. Hãy tìm khối lượng của vật đó và vận tốc của vật ở độ cao 3m. Lời giải: W = Wt + Wd = 5/2Wt => m = 5,1 kg. Wd = 3/2 Wt = 224,9 J => v = 9,4 m/s. Bài 2: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc v = 5m/s va chạm với vật có cùng khối lượng đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật chuyển động theo 2 hướng khác nhau hợp với phương ban đầu các góc lần lượt là 30 độ và 60 độ. Hãy tính động năng của từng vật trước và sau khi va chạm. Chứng minh động năng của hệ đó được bảo toàn. --- Trên đây là toàn bộ các kiến thức cần ghi nhớ trong quá trình ôn thi giữa kỳ 2 môn Lý 10. Các em hãy nhanh tay note lại những kiến thức trọng tâm này để ôn tập. Đừng quên truy cập vào vuihoc.vn để tham khảo thêm kiến thức các môn học khác nhé! Nguồn: https://vuihoc.vn/tin/thpt-de-cuong-on-thi-giua-ki-2-mon-ly-10-chi-tiet-2611.html