Life | BL Conversation With COM•ME•TIVE By Aam’s Podcast ~ อาร์ต ภาคภูมิ

Life | Love and COM•ME•TIVE

04-12-2021 • 1 hora 2 minutos

"อาร์ต ภาคภูมิ" นักแสดง นักร้อง นักเต้น และอื่นๆ.... กว่าที่จะเป็น "อาร์ต" ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ความสามารถล้นเหลือ ชีวิตเขาเองไม่ง่ายเลย เขาผ่านการสูญเสีย คำครหา และอื่นๆมากมาย  มาฟังชีวิตของอาร์ต ผ่านตัวตน มุมมอง ของเจ้าตัวเอง แล้วคุณจะรู้ว่า "อาร์ต" จริงใจและเจตนาดี #ArtPakPoom #AamAnusorn

Info LIFE | BL Conversation With COM•ME•TIVE By Aam’s Podcast

Produced By COM•ME•TIVE By Aam

Hosted By Aam Anusorn

Visit Us commetivebyaam.com

E-Mail admin@commetivebyaam.com

Looking for #commetivebyaam on Social Media

#CommetivePodcast #AamAnusorn #artpakpoom

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/commetivebyaam/message