Den digitale læreren

Digitalunder

Lektor og digital pedagog Stein snakker med faglærer Mark om kurante tema rundt anvendelse av digitale verktøy i undervisningen. Vi diskuterer hverdagsproblemer og synspunkter på det vi ser på som en digital hverdag i skolehverdagen. Litt for og i mot, litt informasjon om det vi kjenner til, og litt drøftinger om det vi ellers er dårlige på. Passer til lærere, pedagoger, skoleledere, lærerstudenter, foreldre og elever. read less
EducaciónEducación

Episodios