Episode 6: איך לזהות שאני צריך טיפול ואיך לבחור את הטיפול שמתאים לי

עתליה ראפס - בחרתי בעצמי

08-06-2023 • 19 minutos

להסתכל על טיפול מזווית אחרת.  איזה סוגי טיפול יש ואיך אני אדע שאני צריך לטפל בעצמי.