25. Ukrainakriget med Terence

STATOPODDEN

05-04-2023 • 56 minutos

I detta avsnitt har vi bjudit in Terence för att diskutera kriget i Ukraina. Vi diskuterar frågor som: varför startade kriget? Hur går det? Hur kommer det sluta? Vad för information kan man lita på? Hoppas ni vill lyssna