הפודקאסט של נדב פרי

All•in & Nadav Perry

.נדב פרי משוחח עם כל מי שמעניין. שיחה על הציר שבין הון, שלטון לעיתון

read less
NoticiasNoticias

Episodios