NEXERA - #SiećWdomu – o tym, jak łączymy regiony online

Nexera

Podcast o tym, jak digitalizacja i internet zmieniają rzeczywistość. Wirtualny świat przenika kolejne aspekty naszego życia. Coraz więcej czynności realizujemy w sieci. Dodatkowo pandemia COVID-19 przyspieszyła lub wręcz wymusiła cyfryzację w wielu obszarach. Szybki i stabilny internet stał się niezbędnym narzędziem do pracy czy nauki. Powszechny dostęp do szerokopasmowego łącza zapewni rozwój społeczeństwa w regionach Polski i jest podstawą do budowy nowoczesnej gospodarki. Rozmawiamy o nowych możliwościach, jakie internet światłowodowy otwiera dla mieszkańców regionów. Zastanawiamy się nad potencjalnymi zagrożeniami. Razem z ekspertami oceniamy, w którym miejscu cyfrowej rewolucji znajdujemy się. Pokusimy się też o prognozy na przyszłość. read less
TecnologíaTecnología

Episodios

Odcinek #10 Demokracja 2.0
10-03-2021
Odcinek #10 Demokracja 2.0
W poprzednim odcinku rozmowa dotyczyła cyfrowego państwa. W #10 odcinku, zatytułowanym Demokracja 2.0, dyskusja wkracza na szczebel administracji samorządowej. Paweł Oksanowicz rozmawia z Szymonem Ciupą, doradcą Związku Miast Polskich, oraz Pawłem Biardą z NEXERY o tym, jak wygląda w praktyce digitalizacja urzędów regionalnych i lokalnych, a także jak proces ich ucyfrowienia zmienił się w związku z pandemią COVID-19. Cyfryzacja skraca i upraszcza wiele zagadnień, otwiera też zupełnie nowe możliwości. Umożliwia prowadzenie konsultacji, efektywne udostępnianie informacji publicznej, które pozwala uniknąć dodatkowego angażowania zasobów ludzkich. Otwiera szanse na bardziej aktywny udział społeczności lokalnych w kształtowaniu swojej przyszłości. Pierwszy lockdown był jednak czasem próby i obnażył liczne słabości aktualnego poziomu cyfryzacji samorządów. Trzeba przyznać, że wiele kwestii zostało szybko poprawionych i transformacja cyfrowa zdecydowanie przyspieszyła. Wciąż natomiast konieczne jest budowanie świadomości jak ważna jest partycypacja mieszkańców. W tym odcinku usłyszysz: · Czy pandemia przyspieszyła cyfryzację administracji na szczeblu samorządowym? · Z jakimi wyzwaniami spotyka się proces cyfryzacji na szczeblu lokalnym? · Jakie są przykłady cyfryzacji administracji lokalnej? · Jakie są zagrożenia wynikające z cyfryzacji lokalnych urzędów? · Jakie sprawy już można załatwiać zdalnie w urzędach? · Jaki odsetek urzędów oferuje już możliwość załatwiania spraw zdalnie? · Jak powinno wyglądać zaangażowanie społeczności lokalnej w cyfryzację administracji? · Czy cyfryzacja sprzyja rozwojowi zawodu urzędnika? · Jak rozwija się demokracja partycypacyjna dzięki narzędziom cyfrowym? · Na czym polega paradoks, że niewielkie miejscowości mogą mieć wyższy poziom ucyfrowienia niż duże miasta? · Jakie możliwości cyfryzacja daje mieszkańcom regionów? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · Blisko 100% urzędów oferuje mieszkańcom obsługę przez Internet. Względem zeszłorocznej edycji badania przeprowadzonego wśród samorządowców poprawiła się sytuacja w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie co dziesiąty urząd nie oferował obsługi przez internet. · W połowie urzędów mieszkańcy mogą zgłaszać przez Internet wszystkie rodzaje spraw. · Główne sprawy zgłaszane przez Internet to wnioski o dowód osobisty oraz szeroko rozumiany dostęp do informacji publicznej.  · Wśród głównych barier załatwiania spraw przez Internet urzędnicy wymieniają brak lub słaby dostęp do Internetu (37%), fakt, że mieszkańcy wolą załatwiać sprawy osobiście (31%), także przyzwyczajenie (22%) oraz brak wiedzy mieszkańców o takiej możliwości (15%). Częstym powodem jest także brak Profilu Zaufanego (21%). · Urzędnicy są za udostępnianiem mieszkańcom możliwości korzystania z e-administracji. Jednocześnie tylko nieco ponad połowa (podobnie jak w roku ubiegłym) zgadza się, że e-administracja wpłynie na sprawność obsługi w urzędzie. · Zmieniło się zdanie urzędników na temat rozbudowy szybkiej sieci internetowej. Infrastruktura drogowa, trasy rowerowe itd. w dalszym ciągu są ważniejsze dla większości, ale istotnie częściej w porównaniu do roku ubiegłego, to właśnie szybka sieć internetowa jest uważana za kluczową.  · Zdecydowana większość urzędników zgadza się ze stwierdzeniem, że budowa sieci szybkiego internetu wpłynie na podniesienie atrakcyjności życia i pracy mieszkańców, a także, że wpłynie ona na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Nieco mniejszy odsetek samorządowców zgadza się z tym, że szybki internet może wpłynąć na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. · Zdaniem blisko połowy urzędników internet w urzędzie działa wystarczająco szybko. Brak tu istotnych różnic pomiędzy regionami. Z występujących problemów najczęściej występujące to wolne ładowanie się stron. Mniej niż 1/5 zgłasza zrywanie połączeń, problemy z płynnym oglądaniem video oraz ściąganiem materiałów video.  · Połowa badanych urzędników przyznaje, że dobra oferta szybkiego internetu może spowodować, że młodzi chętniej będą spędzać czas wolny w rodzinnych miejscowościach. Decyzję o powrocie na stałe dobra oferta internetu może wspomóc zdaniem niecałych 40% urzędników.
Odcinek #09 Cyfrowe państwo: szanse i bariery
10-03-2021
Odcinek #09 Cyfrowe państwo: szanse i bariery
W #9 odcinku podcastu #SiećWdomu Paweł Oksanowicz i jego goście – dr Małgorzata Bonikowska z Ośrodka dialogu i analiz THINKTANK oraz Paweł Biarda z NEXERY – rozmawiają o digitalizacji w administracji publicznej. Tempo zmian technologicznych w biznesie było zawsze o wiele większe – cyfryzacja administracji to proces, który trwa w Polsce już od dawna i toczył się relatywnie wolno. Pandemiczna rzeczywistość sprawiła jednak, że pewne sprawy z dnia na dzień musiały przyspieszyć. Niektóre obszary zdały egzamin – świetnie sprawdziły się chociażby e-recepty. W innych, takich jak na przykład zamówienia publiczne, obnażone zostały braki, które uniemożliwiły wręcz sprawne działanie – części spraw po prostu zrealizować zdalnie się nie dało. Swoisty „tryb awaryjny” pokazał jak bardzo ważny jest rozwój infrastruktury dla budowania nowoczesnego i sprawnego państwa. Czy jednak państwo powinno być w pełni cyfrowe? Jakie są ryzyka? Gdzie są granice? W tym odcinku usłyszysz: · Gdzie szczególnie widać przyspieszenie rozwoju administracji online? · Czy obecna sytuacja wpływa pozytywnie na rozwój cyfrowej administracji? · Jakie są bariery cyfryzacji w administracji publicznej? · Jakich spraw nie można załatwić zdalnie? · Z czego wynika brak możliwości realizacji niektórych spraw administracyjnych online? · Dlaczego przed pandemią proces cyfryzacji postępował tak wolno? · Co jest największym wyzwaniem cyfryzacji administracji publicznej? · Jakie sprawy poza dużymi ośrodkami miejskimi możemy załatwić zdalnie? · Jak do rozwoju cyfrowej infrastruktury podchodzą urzędnicy? · Jak ważny jest rozwój infrastruktury cyfrowej w regionach – według mieszkańców i według urzędników? · Jak powinno działać cyfrowe państwo? · Kiedy czekają nas wybory online? Dlaczego jeszcze się nie odbyły? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · 95% badanych potwierdza, że korzysta z bankowości elektronicznej · 94% opłaca rachunki przez internet · 56% urzędników twierdzi, że obsługa w urzędach przebiegałaby sprawniej, gdyby tradycyjne procedury zgłaszania spraw zastąpiono zgłoszeniami internetowymi · 93% urzędników jest zwolennikami udostępniania mieszkańcom możliwości załatwiania spraw przez internet · Co trzeci urzędnik (32%) przyznaje nawet, że rozbudowa dostępu do szybkiej sieci internetowej ma obecnie zdecydowanie większe znaczenie w gminie/ powiecie niż rozbudowa infrastruktury drogowej, tras rowerowych czy rozwój placówek kulturalno-edukacyjnych · 67% mieszkańców Regionów NEXERY wie, co znaczy pojęcie e-administracja · 71% mieszkańców Regionów NEXERY załatwia sprawy urzędowe przez internet · 75% mieszkańców uważa, że załatwianie spraw urzędowych trwa zbyt długo · 82% mieszkańców: gdybym tylko miał taką możliwość, wolałbym załatwiać sprawy urzędowe zdalnie Dane, tendencje, insighty zewnętrzne · Polska zajęła w 2020 r. 23 miejsce na 28 państw członkowskich w unijnym indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2020. W ciągu roku Polska zyskała dwa oczka (Komisja Europejska, DESI 2020) · Portal GOV.pl tylko w październiku odwiedziło ponad 18 milionów osób, a profil zaufany założyło wtedy niemal ćwierć miliona Polaków · W październiku do urzędów trafiło niemal 133 tysiące elektronicznych pism, a to oznacza, że Polacy każdego dnia wysyłali ich ponad 4 tysiące · Porównując rok do roku, ta e-usługa administracji odnotowała w październiku br. wzrost na poziomie 138% · ZUS uruchomił e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS, które pozwalają na załatwienie sprawy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu. · Na początku sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-Budownictwo, rządowa aplikacja przygotowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Daje ona możliwość elektronicznego składania wniosków dotyczących procedur budowlanych, co ma ułatwiać inwestorom przeprowadzenie postępowania administracyjno-budowlanego.
Odcinek #08 Edukacja: walka z cyfrowym wykluczeniem
10-03-2021
Odcinek #08 Edukacja: walka z cyfrowym wykluczeniem
W #8 odcinku podcastu #SiećWdomu poruszamy temat edukacji zdalnej. Gośćmi Pawła Oksanowicza są Jowita Michalska z Digital University oraz Paweł Biarda z Nexery. Marzec 2020 roku otworzył zupełnie nowy rozdział w historii edukacji. Ani nauczyciele, ani uczniowie, ani rodzice – nikt nie był przygotowany do nagłego przeniesienia szkoły do online’u. Początkowo dominowało poczucie tymczasowości, szybko jednak okazało się, że forma zdalna pozostanie z nami na dłużej. Badania wskazywały, że bardziej bezboleśnie przebiegał proces migracji pracy do świata cyfrowego – zdalna szkoła spotkała się z krytyką i wieloma nieprzychylnymi opiniami. Edukacja zdalna to jednak nie tylko problemy i zagrożenia – stwarza ona wiele dodatkowych możliwości. Z jednym zastrzeżeniem – nie można przenieść szkoły, którą pamiętamy sprzed pandemii, do online’u. Potrzebny jest zupełnie nowy pomysł, wykorzystanie nowych form nauki, które będą rozwijały kompetencje przyszłości. Taka szkoła stwarza ogromne szanse na niwelowanie różnic i walkę z cyfrowym wykluczeniem. Nie możemy przy tym zapominać, że szkoła to nie tylko lekcje – to również przerwy – rozumiane jako czas, w którym dzieci rozwijały się społecznie. Te potrzeby również muszą być zaspokojone. W tym odcinku usłyszysz: · Czy można całkowicie przełożyć edukację stacjonarną na zdalną? · Jakie narzędzia są potrzebne, aby mogła skutecznie funkcjonować szkoła online? · Lekcje 45-minutowe czy coś zupełnie nowego? · Czego obecnie uczy się w szkołach, a czego powinno się uczyć? · Jakie kompetencje potrzebne są potencjalnym pracodawcom – firmom przyszłości? · Co w praktyce wydarzyło się w edukacji w pierwszej fali pandemii? Jak sytuacja rozwinęła się później? · Czy dużo dzieci wypadło z systemu edukacji w związku z lockdownem? · Jakie są kluczowe zagrożenia wynikające z nauki online? · Jak przyciągnąć uwagę uczniów w nauce zdalnej? · Jakie są potrzeby nauczycieli i szkół w związku z nauką online? · Co z edukacji zdalnej wynika dla rodziców i jak mogą pomóc swoim dzieciom? · Czy obowiązek nauki online zniechęci dzieci do korzystania z komputera/ internetu? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · Jak wynika z badania NEXERY o nauce zdalnej z kwietnia br., ponad 80 proc. dzieci korzysta z Internetu do samodzielnej nauki lub odrabiania lekcji niezależnie od obecnego zawieszenia zajęć z powodu epidemii [Nexera, nauka zdalna] · 90 proc. ankietowanych stwierdziło, że niektóre dzieci mogą nie posiadać narzędzi do nauki online, np. komputera do własnych potrzeb czy szybkiego internetu [Nexera, Nauka zdalna] · 46 proc. respondentów jest zdania, że dzieci nie są gotowe na nauczanie przez internet [Nexera, nauka zdalna] · Wg ponad 50 proc. badanych nauczyciele nie są przygotowani na nauczanie on-line [Nexera, nauka zdalna] · 61% badanych uważa, że polskie szkoły nie są gotowe do nauczania online · 75 proc. badanych uważa, że dzieci powinny mieć więcej zajęć z zakresu umiejętności uczenia się przez internet [Nexera, nauka zdalna] · Według rodziców przebadanych w regionach Nexery najczęściej podczas e-lekcji wykorzystywane były: platformy webinarowe (45%), media społecznościowe (38%), programy do telekonferencji (35%) i dedykowane serwisy edukacyjne (21%) Dane, tendencje, insighty zewnętrzne · 15% Polaków nie korzysta z internetu (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2020; Digital Economy and Society Index, DESI 2020; Komisja Europejska) · Podstawowe umiejętności cyfrowe posiada mniej niż połowa społeczeństwa w wieku od 16 do 74 lat (44%). Średnia dla UE wynosi 58% i dlatego pod tym względem w unijnym rankingu Polska znalazła się dopiero na 22. miejscu. (DESI, 2020) · Polska zajęła w 2020 r. 23 miejsce na 28 państw członkowskich w unijnym indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2020. W ciągu roku Polska zyskała dwa oczka · W 2019 r. dostęp do internetu posiadało 86,7% gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 2,5 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego. Zależało to w dużej mierze od rodzaju gospodarstwa domowego, np. częściej posiadały go rodziny z dziećmi (99,3%) niż bez nich (80,4%) (GUS, 2019)
Odcinek #07 Biznes przenosi się do sieci
10-03-2021
Odcinek #07 Biznes przenosi się do sieci
W #7 odcinku podcastu #SiećWdomu Paweł Oksanowicz rozmawia z Bartkiem Gabrusiem, prowadzącym sklep internetowy z akcesoriami dla dzieci oraz Pawłem Biardą z Nexery. Tematem jest biznes, który przenosi się do sieci. Oczywiście proces ten trwa od wielu lat. Internet otwiera nowe możliwości przed biznesem – klientów czy partnerów biznesowych można poszukiwać niezależnie od lokalizacji prowadzenia firmy. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa przyspieszyły jednak transformację wielu gałęzi biznesu – dla niektórych branż skończyła się możliwość działania. Inne z kolei zyskały nowe szanse rozwoju. Prowadzenie biznesu w sieci stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania – potrzeba automatyzacji, budowanie user experience, to aspekty ważne zarówno w sektorze b2b jak i b2c. W tym odcinku usłyszysz: · Jak z perspektywy biznesu wyglądał początek pandemii w Polsce? · Jakie branże zyskały nowe możliwości działania dzięki sieci? · Jak „nauczyć się” internetu w biznesie? · Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przenoszący działalność do internetu? · W jaki sposób poprawić procesy przenosząc biznes do sieci? · Jak wzrosło zapotrzebowanie na jakość – szybkość i stabilność łącza? · Co ma największy wpływ na user experience w internecie? · Jaką rolę odgrywa automatyzacja w biznesie online? · Z jakimi problemami zetknęły się przedsiębiorstwa przenosząc się do sieci? · Jak budować konkurencyjność firmy w sieci? · Czy biznes w sieci to tylko e-commerce? · Czy w obecnych czasach można prowadzić biznes całkowicie poza siecią? · Jak należy zabezpieczać biznes przed atakami hakerskimi w sieci? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · 74% przedsiębiorców wyraża opinię, że słabsze od oczekiwanych parametry sieci mają negatywny wpływ na prowadzenie biznesu · W czerwcu br. co piąty (19%) przedsiębiorca planował zmienić łącze na szybsze · 39% przedsiębiorców jest zdania, że podniesienie prędkości internetu wpłynęłoby pozytywnie na podniesienie dochodowości i rozwój firmy (o 19 p.p. więcej niż przed rokiem) · Dla 64% badanych przedsiębiorców ważne jest, żeby siedziba ich firmy znajdowała się w pobliżu światłowodu · Firmy wykorzystują internet m.in. do promowania swojej działalności (59% ma własną stronę internetową) · 96% ankietowanych przedsiębiorców korzysta z płatności online, 70% z e-fakturowania · 51% korzysta z mediów społecznościowych, a 38% z wirtualnego dysku (chmury) · 29% przedsiębiorców za pośrednictwem sieci przeprowadza kursy i szkolenia Dane zewnętrzne: · Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od kilkunastu lat prowadzi interaktywną platformę szkoleniową. W okresie pandemii PARP odnotowała trzykrotny wzrost zainteresowania szkoleniami organizowanymi za pośrednictwem internetu · W drugiej połowie marca Zoom był drugą najczęściej pobieraną aplikacją na świecie (131 mln pobrań). 60-krotny wzrost w porównaniu do kwietnia 2019 r. · Z danych Google Trends wynika, że w tygodniu 22-28 marca padł rekord – słowo „wideokonferencja” było wyszukiwane 20-krotnie częściej niż w okresie 2-8 lutego · Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w czasie pandemii odnotowała trzykrotny wzrost zainteresowania kursami e-learningowymi · Takie same wzrosty widać w danych Google. Fraza „e-learning” była trzykrotnie częściej wpisywana w pole wyszukiwarki w tygodniu 22-28 marca niż dwa tygodnie wcześniej. Takie same wzrosty zanotowano przy frazie „szkolenia online” · W 2019 r. korzystanie z komputerów zadeklarowano 96,8% przedsiębiorstw, w tym prawie wszystkie podmioty duże (99,9%) i średnie (99,5%) · W 2019 r. dostęp do Internetu posiadało 96,3% badanych przedsiębiorstw. Największy wzrost wskaźnika dostępu do Internetu poprzez łącze szerokopasmowe odnotowano wśród przedsiębiorstw małych · W 2019 r. własną stronę internetową posiadało 70,2% przedsiębiorstw (wzrost o 3,4 p.p. r/r). · W 2019 r. blisko 40% przedsiębiorstw w Polsce korzystało z możliwości, jakie dają media społecznościowe. Najczęściej były to duże firmy · W 2019 r. ponad jedna czwarta przedsiębiorstw korzystała z oprogramowania klasy ERP (oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa), nieco więcej wykorzystywało w swojej działalności narzędzia CRM (oprogramowanie służące do zarządzania informacjami o klientach), a ponad jedna trzecia podmiotów – używała EZD (system elektronicznego zarzadzania dokumentami). Wszystkie rodzaje narzędzi wymiany informacji najczęściej stosowane były przez przedsiębiorstwa duże · W 2018 r. ponad połowa polskich przedsiębiorstw została zaliczona do grupy o bardzo niskiej intensywności cyfrowej, natomiast blisko jedna trzecia – do grupy o niskiej intensywności. · Wysoki lub bardzo wysoki poziom intensywności cyfrowej wystąpił w przypadku 12,5% przedsiębiorstw. Największy odsetek firm zaklasyfikowanych do grupy o wysokiej lub bardzo wysokiej intensywności cyfrowej odnotowano wśród dużych jednostek (42,5%), najmniejszy zaś – wśród jednostek małych (10%). · Wartość wskaźnika dla Polski była o 5,5 p.p. niższa niż średnia dla całej Unii Europejskiej (18%). [DANE GUS, GUS, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, 2019] E-commerce: · W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego, czyli od sierpnia do października br., przychody sprzedażowe grupy LPP tylko z e-commerce poszły w górę o 93 proc. do 463 mln zł. [Dane LPP] · 73% internautów robi zakupy online, a wynik ten jest lepszy od poprzedniej fali badania aż o 11 p.p [Gemius, e-Commerce w Polsce 2019] · Liczba sklepów internetowych założonych na platformie PrestaShop wzrosła o 39% w porównaniu do stanu sprzed lockdownu · W samym tylko Allegro.pl od momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią ruch zwiększył się średnio o 20% · Właściciele sklepów działających na platformie Shoper w czerwcu br. odnotowali sprzedaż o 110% większą niż w czerwcu 2019 r.
Odcinek #06 Nowe możliwości zarobkowe, nowe podejście do pracy
10-03-2021
Odcinek #06 Nowe możliwości zarobkowe, nowe podejście do pracy
W #6 odcinku podcastu #SiećWdomu Paweł Oksanowicz i jego goście – Paweł Wierzbicki, partner w firmie Page Executive oraz Paweł Biarda z Nexery omawiają temat, który dotyczy nas wszystkich – temat pracy, do której podejście w czasie pandemii bardzo się zmieniło. Transformacja nastąpiła wyjątkowo szybko – wiele firm niemal z dnia na dzień przeniosło się w 100% do online’u, a praca zdalna spopularyzowała się na niespotykaną dotąd skalę. Czego potrzebują pracownicy, by efektywnie pracować z domu? Oczywiście odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy – dlatego obok branży elektronicznej w pewnym momencie wzrosty odnotowała branża meblowa. Ważne są jednak także inne aspekty – na przykład – dla pracodawców konieczność stworzenia nowych metod pomiaru efektywności działań, a dla pracowników – poszukiwanie sposobów na rozdzielenie pracy od życia prywatnego. Popularyzacja pracy zdalnej otwiera też zupełnie nowe możliwości znalezienia zatrudnienia w firmach odległych od miejsca zamieszkania – w innych regionach czy nawet krajach. Zmieniły się też spotkania rekrutacyjne – większą rolę odgrywa teraz umiejętność autoprezentacji i komunikacji międzyludzkiej w formie zdalnej. W tym odcinku usłyszysz: · Ilu ludzi pracuje online? · Moment przejścia – co było potrzebne, aby zorganizować pracę online? · Jakie są potrzeby pracowników wykonujących obowiązki zdalnie? · Jakie problemy wyniknęły z szybkiej transformacji na pracę zdalną? · Czy byliśmy gotowi do tej nagłej zmiany? · Jak praca zdalna wpłynęła na efektywność i jakość wykonywanej pracy? · Jak zmierzyć efektywność pracownika działającego zdalnie? · Z jakimi problemami mierzą się pracownicy a z jakimi pracodawcy? · Jak oddzielić pracę od życia prywatnego, pracując z domu? · Jakie nowe możliwości wniosła popularyzacja pracy zdalnej? · Jakie umiejętności powinien mieć pracownik w dobie pracy online? Kto skorzysta? · Jak sytuacja wpłynęła na rekrutacje? Jakie umiejętności są przydatne dla kandydatów do pracy? · Jakie wyzwania niesie praca zdalna w dłuższej perspektywie czasowej? · Jak przygotowany był biznes na tak radykalne zmiany? · Czy firmy będą brać odpowiedzialność za zdrowie psychiczne pracowników? · Jak się motywować do pracy online? · Jakie błędy popełniają pracownicy w pracy zdalnej? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · Kilka dni po wprowadzeniu wiosennego lockdownu 60% pracowników w Polsce deklarowało, że może przejść na pracę zdalną (Raport #RegionyNEXERY2020) · W 2019 r. 70% mieszkańców deklaruje, że nie korzysta z pracy zdalnej (Raport #RegionyNEXERY2019) · W czerwcu 2020 r.: 60% mieszkańców doświadczyło „home office” (Raport #RegionyNEXERY2020) · 28% Polaków przyznało, że nie może pracować zdalnie. Główne bariery to rodzaj wykonywanej działalności (81%) i brak rozwiązań technologicznych w domu lub w firmie (19%) (Raport Praca Zdalna, Nexera) · 67% ankietowanych uważa, że najbardziej przydatnym narzędziem w pracy zdalnej jest szybki i stabilny internet (Raport Praca Zdalna, Nexera) · 37% badanych uważa, że tak samo efektywnie pracuje zdalnie, jak w biurze · 18% jest bardziej efektywnych pracując z domu · Największe trudności pracy zdalnej: 29% ograniczone możliwości pracy zespołowej, 27% zarządzanie zespołem (Raport Praca Zdalna, Nexera) · 60% badanych uważa, że epidemia zmieni podejście do pracy i będziemy częściej pracować zdalnie (Raport Praca Zdalna, Nexera) Dane, insighty zewnętrzne: · W tygodniu po ogłoszeniu pandemii w Polsce wartość sprzedaży artykułów z kategorii „meble biurowe” na Allegro wzrosła o 30% (raport Deva i EasyCommerce) · Już w IV kwartale 2019 r. ponad 60% pracowników deklarowało, że chciałoby od czasu do czasu pracować z domu (dane Michael Page, IVQ 2019) · W marcu br. padł rekord – słowo „wideokonferencja” było wyszukiwane 20-krotnie częściej niż w na początku lutego (dane Google Trends) · W drugiej połowie marca Zoom był drugą najczęściej pobieraną aplikacją na świecie - 131 mln pobrań. (Analizy Sensor Tower) · W trakcie pandemii w formie zdalnej swoją pracę wykonuje około 25 proc. pracujących osób w Polsce (GUS, październik 2020) · W Polsce 27% zatrudnionych ma możliwość pracy zdalnej, a w krajach OECD 40% pracowników (Polski Instytut Ekonomiczny) · W 2020 r. dostęp do internetu posiadało 90,4% gospodarstw domowych i było to o 3,7 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do sieci przez szerokopasmowe łącze mobilne zwiększył się o 12,4 p. proc., a przez szerokopasmowe łącze stacjonarne – o 5,4 p. proc. (GUS, październik 2020)
Odcinek #05 Rośnie zapotrzebowanie na rozrywkę online
10-03-2021
Odcinek #05 Rośnie zapotrzebowanie na rozrywkę online
W #5 odcinku podcastu #SiećWdomu Paweł Oksanowicz ze swoimi gośćmi rozmawia o szeroko pojętej rozrywce online. To dziedzina, w której pandemia bardzo szybko wymusiła wyjątkowo silne zmiany. Z jednej strony obserwujemy ogromny wzrost popularności widowisk kulturalnych online, serwisów streamingowych, memów czy gier. Z drugiej strony nie da się ukryć, że cała sytuacja mocno uderza w twórców. Adam Siennica, zastępca redaktora naczelnego serwisu naEKRANIE.pl oraz Paweł Biarda z Nexery zastanawiają się, na ile trwała jest transformacja, której jesteśmy świadkami. Czy koncerty, festiwale i przedstawienia teatralne online to tylko wymuszona forma, która powróci do offline’u gdy tylko będzie taka możliwość? Czy może powinniśmy się oswajać z myślą, że tak będzie wyglądać rozrywka przyszłości? Jaki los czeka kina i kto powinien wziąć odpowiedzialność za wsparcie twórców? To tylko niektóre wątki poruszone w dyskusji. W tym odcinku usłyszysz: · Co obecnie dzieje się w rozrywce online? · Jak sytuacja rozrywki online zmieniła się w czasie pandemii? · Co jest niezbędne aby korzystać z rozrywki online? · Czy wzrosło zapotrzebowanie na memy? · Czy pandemia i izolacja społeczna wymusiły transformację cyfrową jakichś obszarów rozrywki? · Co dalej z festiwalami filmowymi? · Czy online jest szansą czy zagrożeniem dla branży filmowej? · Czy wykształciły się już nowe formy sztuki? Czy tylko nowe formy dostępu do niej? · Jak pandemia wpłynęła na branżę gier? · Skąd wzięła się popularność podcastów i czy utrzyma się po pandemii? · Czy spektakle teatralne i koncerty online zostaną z nami na dłużej? · Jakie treści rozrywkowe były najpopularniejsze? · Które dziedziny rozrywki zostaną w świecie cyfrowym, a które powrócą do „realu”? · Co z wysokobudżetowymi produkcjami filmowymi? · Kto i w jaki sposób powinien wspierać wyniszczaną przez pandemię branżę rozrywkową? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · W porównaniu do badania przeprowadzonego w roku 2019 obserwujemy istotny wzrost poziomu korzystania z prawie wszystkich form rozrywkowego wykorzystywania internetu, a w szczególności oglądania filmów. · 90% ankietowanych korzysta z mediów społecznościowych​; 89% korzysta z komunikatorów Internetowych​, 81% ogląda filmy przez Internet​ (wzrost o 22 p.p.), 62% słucha muzyki za pośrednictwem platform streamingowych.​ Co drugi (51%) twierdzi, że korzysta z serwisów VOD. Najczęściej wykorzystywaną platformą jest Netflix (75%). · Grupą wiekową najbardziej intensywnie wykorzystującą internet do celów rozrywkowych jest grupa najmłodsza, do 25 lat, ale rola szybkiego łącza do internetu jest oceniana podobnie we wszystkich grupach wiekowych. · Ponad 70% mieszkańców deklaruje zainteresowanie oglądaniem telewizji przez internet, co stanowi ponad 20-procentowy wzrost w porównaniu do pomiaru w roku 2019. · Rekordowe obciążenie sieci odnotowano w przypadku łączy stacjonarnych – w czasie pandemii było ono większe o 20%, 100%, a 16 kwietnia nawet o 140% niż zazwyczaj. · Znacząco wzrosła też liczba osób grających w gry komputerowe. 35% badanych wykorzystuje sieć do tej formy rozrywki, co jest wynikiem o 13 p.p. większym niż przed rokiem. · 8 na 10 internautów z Regionów NEXERY (81%) ogląda filmy przez internet.
Odcinek #04 E-zdrowie i telemedycyna
10-03-2021
Odcinek #04 E-zdrowie i telemedycyna
W #4 odcinku podcastu #SiećWdomu Paweł Oksanowicz podjął temat e-zdrowia i telemedycyny. Z wirtualnych usług medycznych do końca roku 2019 korzystali głównie posiadacze pakietów medycznych wykupowanych indywidualnie lub przez pracodawcę w dużych firmach medycznych. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała jednak, że z telemedycyny zaczęły korzystać wszystkie osoby, bez względu na wiek, wykonywaną pracę i miejsce zamieszkania. Cyfrowe zdrowie, to jednak nie tylko rozwój odpowiedniej infrastruktury i nowych technologii. Jak podkreśla Artur Pruszko, dyrektor Forum e-Zdrowia, kwestią fundamentalną jest kwestia zaufania do państwa i zaufania do systemu. Powierzamy bardzo osobiste informacje o sobie i musimy mieć zaufanie do tego, jak te dane będą wykorzystywane. Zaufanie to zatem kluczowy aspekt, który pozwoli szybciej wdrażać nowe rozwiązania do opieki zdrowotnej. Z kolei Paweł Biarda z Nexery wskazuje wyniki badań, w których teleporady medyczne zostały zaskakująco pozytywnie ocenione przez pacjentów – na podobnym poziomie jak wizyta w gabinecie. Eksperci wskazują, że sytuacja związana z pandemią przymusiła do pewnego działania – do poszerzenia granic opieki zdrowotnej o pewne narzędzia. Niezbędne jest jednak zaprojektowanie zbudowanie kompleksowego systemu w oparciu o dostępne możliwości. To z kolei wymaga znacznych nakładów finansowych. W tym odcinku usłyszysz: · Czy telemedycyna jest możliwa bez medycyny? · Czym telemedycyna różni się od zdalnej opieki zdrowotnej? · Co jest niezbędne do sprawnej, zdalnej opieki medycznej? · Jak przygotować lekarzy do tego, aby efektywnie wykorzystywali narzędzia zdalnej opieki zdrowotnej? · Jakie elementy powinny być wykorzystywane w nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej? · Czy czeka nas automatyzacja danych i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w e-zdrowiu? · Czy technologia 5G będzie wspierać ochronę zdrowia? · Jakie aspekty są kluczowe dla rozwoju cyfrowego zdrowia? · Jak oceniane są teleporady? Do czego są przydatne? · W jaki sposób rozwijać system ochrony zdrowia w oparciu o technologię? · Czy obszar opieki zdrowotnej będzie wymagał coraz większych nakładów? · Czy w przyszłości, dzięki sztucznej inteligencji, pacjenci będą leczyć się sami? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · Placówki medyczne to zaraz obok szkół najważniejsze miejsca, w których powinien być szybki internet. · Z telemedycyny zaczęły korzystać wszystkie osoby, bez względu na wiek, wykonywaną pracę i miejsce zamieszkania. Badania przeprowadzone na wiosnę br. przez SW Research dla Procontent pokazały, że ponad 1/3 respondentów skorzystała w czasie izolacji społecznej z wirtualnej wizyty, głównie na NFZ (ponad 73%). · Pacjenci, którzy wzięli udział w ankiecie BioStatu, argumentowali wybór wirtualnych usług przede wszystkim obawą przed zakażeniem koronawirusem (57,5% odpowiedzi), a także ograniczeniami, jakimi podlegają placówki medyczne (57,4%). W ubiegłym roku zaś najważniejszymi kryteriami wyboru tego typu usług były możliwość łatwej i szybkiej rejestracji (52,2%) oraz diagnostyki pacjenta na odległość (46,6%). · Tegoroczne badania pokazały też, że zdecydowana większość respondentów pozytywnie ocenia e-porady (87,7%). Według SW Research dla 70% pacjentów miały one taką samą wartość, jak fizyczne wizyty w gabinecie lekarskim (70%). · Istotne jest zatem, aby placówki medyczne miały dostęp do dobrej jakości połączenia sieciowego – potwierdziło to 73% respondentów biorących udział w badaniu #RegionyNEXERY
Odcinek #03 Coraz więcej spraw online
10-03-2021
Odcinek #03 Coraz więcej spraw online
To swoisty paradoks, że o transformacji cyfrowej, która wydarzyła się praktycznie z dnia na dzień w marcu 2020 roku przesądziły powody zdrowotne. W jednej chwili na naszych oczach wiele aspektów życia przeniosło się do online’u. Technologie, które to umożliwiły, były dostępne już wcześniej – potrzebny był jednak decydujący, silny impuls, który spowodował masowe ich wykorzystanie w codziennych sprawach. Globalna sieć to teraz nie tylko treści informacyjne, rozrywkowe i media społecznościowe, ale też kwestie administracyjne, edukacyjne, służbowe a nawet medyczne. Te trendy wydają się nieodwracalne, a rozwój infrastruktury sieciowej gwarantującej szybki i stabilny dostęp do sieci w całym kraju jest niezbędny. W #3 odcinku podcastu #SiećWdomu Paweł Oksanowicz rozmawia ze swoimi gośćmi – Pawłem Pilarczykiem z ITBiznes.pl oraz Pawłem Biardą z Nexery o aspektach życia, które przeniosły się do cyfrowego świata – o możliwościach, zagrożeniach, wyzwaniach i o wreszcie perspektywach, które rysuje nam cyfrowy świat. W tym odcinku usłyszysz: · Czy online nas personalizuje czy powoduje, że stajemy się podobni do siebie? · Czy po pandemii możliwy jest odwrót od internetu? · Jak sprawdziło się przymusowe przeniesienie tak wielu spraw do online’u? · Co było decydującym powodem przyspieszonego transferu do cyfrowego świata? · Jakie branże najbardziej korzystają z transformacji cyfrowej? · Jakie są strategie adaptacji poszczególnych branż do nowej rzeczywistości? · Kiedy i czy będzie możliwe przeniesienie życia całkowicie do świata cyfrowego? Jakie są bariery? · Jak obecnie wygląda stan infrastruktury sieciowej w mniej rozwiniętych regionach? · Jak mierzyć zapotrzebowanie na szybki internet? Jakie są „twarde” i „miękkie” mierniki? · Czy wszędzie w Polsce powinien być dostępny taki sam, dobry jakościowo dostęp do internetu? · Czy 5G jest konkurencją dla światłowodu? · Czy czeka nas jeden system autoryzujący w świecie cyfrowym? · Jaka jest przyszłość mediów w związku z rozwojem online’u? · Czy galerie handlowe zamienią się w centra rozrywki, tracąc funkcję handlową na rzecz e-commerce? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): · Obserwujemy istotny wzrost wykorzystywania internetu w życiu codziennym w tegorocznej edycji badania (szczególnie dokonywania zakupów i załatwiania spraw urzędowych przez internet). · 95% korzystających z Internetu na badanym obszarze korzysta z bankowości elektronicznej. Rachunki przez Internet opłaca 94% korzystających. Zakupy przez Internet robi 93% użytkowników Internetu, z czego 1/2, to regularni użytkownicy, korzystający z zakupów internetowych co najmniej raz na 2 tygodnie. · Sprawy urzędowe przez internet są załatwiane nieco rzadziej (71%), jednak aż o 30 p.p. częściej niż w roku ubiegłym. Około 80% mieszkańców chciałoby załatwiać sprawy urzędowe przez internet (istotnie częściej niż w zeszłorocznej edycji) a 75% jest zdania, że załatwianie spraw urzędowych trwa zbyt długo. Nie obserwujemy wyraźnych różnic w wykorzystywaniu internetu w życiu codziennym w grupach wiekowych, poza tymi, które wynikają bezpośrednio z etapu życia. · Ponad 70% mieszkańców deklaruje zainteresowanie oglądaniem telewizji przez internet, co stanowi ponad 20% wzrost w porównaniu do pomiaru w roku 2019. · Niezależnie od regionu, ponad 90% badanych przedsiębiorstw korzysta z płatności elektronicznych. E-fakturowanie oraz posiadanie własnej strony internetowej zdarza się nieco rzadziej, ale w dalszym ciągu u ponad połowy badanych firm. Połowa firm korzysta z mediów społecznościowych. · Blisko 40% przedsiębiorców jest zdania, że podniesienie prędkości Internetu pozytywnie wpłynęłoby na rozwój firmy – istotnie częściej niż w roku ubiegłym. · Zdecydowana większość firm prowadzi tradycyjny biznes nieinternetowy. Większość nie korzysta z zewnętrznych usług IT. Ponad połowa (istotnie więcej niż w roku ubiegłym) przedsiębiorców uważa Internet za podstawowe źródło o trendach rynkowych, branży. · Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców powodowanymi przez zbyt wolny internet są za wolne ładowanie się stron oraz zrywanie połączeń. · Dla większości firm, niezależnie od regionu, głównym łączem jest przewodowe łącze stałe.
Odcinek #02 Łącze, które wyrównuje szanse i możliwości
10-03-2021
Odcinek #02 Łącze, które wyrównuje szanse i możliwości
Szybkie, stabilne łącze internetowe staje się we współczesnym świecie równie ważne, jak woda czy prąd. W #2 odcinku podcastu #SiećWdomu goście Pawła Oksanowicza – Zbigniew Gajewski z Ośrodka dialogu i analiz ThinkTank oraz Paweł Biarda z Nexery zgadzają się, że szybki internet jest jednym z kluczowych aspektów wyrównywania szans i możliwości mieszkańców miast i obszarów wiejskich. To wyrównanie szans dotyczy nie tylko dostępu do rozrywki, możliwości załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów czy wykonywania pracy zdalnej, ale przede wszystkim szeroko rozumianej edukacji. Nie wystarczy samo zapewnienie odpowiedniej infrastruktury – równie ważnym czynnikiem jest efektywne rozwijanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W tym odcinku usłyszysz: · Jak rozwój internetu ma się do rozwoju Polski, w tym Polski terenowej? · Komu internet jest potrzebny najbardziej? · Jak w praktyce wygląda wykorzystanie internetu w różnych regionach kraju? · Jakie są faktyczne podziały kraju pod względem dostępu do infrastruktury cyfrowej? · Czy korzystanie z internetu w Polsce jest już powszechne? · Co w praktyce oznacza wyrównywanie szans dzięki szybkiemu łączu internetowemu? · Jakie warunki muszą być spełnione, by faktycznie szanse pomiędzy regionami wyrównały się? · Jak wygląda różnica pomiędzy korzystaniem z internetu w mieście, a jak na wsi? · Dla kogo dostęp do szybkiego internetu stwarza nowe szanse? · Czy dobre łącze internetowe może wpływać na migracje ludności? Czy może przeciwdziałać wyludnianiu obszarów wiejskich? · Czy młodzi ludzie będą mogli realizować swoje ambicje tam, skąd pochodzą? · Co stanowi wyzwanie na obszarach, gdzie pojawia się dostęp do szybkiego internetu? · Co jest miernikiem wyrównywania szans? · Jakie wyzwania dla edukacji stawia rozwój infrastruktury cyfrowej? · Jakie możliwości przed edukacją infrastruktura cyfrowa otwiera? · Czy dostęp do szybkiego łącza internetowego powinien być zagwarantowany prawem? · Czy możliwe jest zagwarantowanie szybkiego łącza wszędzie? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): Edukacja · Przebadani nauczyciele z Regionów NEXERY jako miejsce, w którym powinien być dostęp do szybkiego internetu, najliczniej (86%) wymieniają szkoły. Ta odpowiedź była wskazywana częściej niż dom (69%) czy urząd (61%). Pracownicy oświaty zapytani, kto powinien zapewnić uczniom dostęp do internetu, tak samo często jak rodzice wskazują szkoły (po 20%). Pozostali (60%) są zdania, że uczniowie powinni mieć dostęp do szybkiego internetu i w szkole, i w domu. · Jeden na trzech nauczycieli (34%) twierdzi, że szkoła, w której pracuje, ma w planach zwiększenie prędkości internetu, co może być sygnałem, że obecna sieć nie spełnia oczekiwań dyrekcji. · Nauczyciele doceniają szybkie łącze również za niezakłócone wideokonferencje, dostęp do chmury, czyli wirtualnego dysku, przy pracach projektowych uczniów oraz podczas współpracy z innymi szkołami za pomocą mediów społecznościowych. Przedsiębiorczość · Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Jakie są najważniejsze korzyści, jakie daje szybki internet w pracy przedsiębiorcy?” - Gdyby go nie było, nie byłoby firmy. - Szybkość komunikacji pomiędzy działami w firmie, wyszukiwanie klientów, przedmiotów, materiałów do działalności. - Możliwość przeniesienia usług z hostingu na własne serwery. - Mamy kilka lokalizacji, priorytetem jest komunikacja z naszymi lokalizacjami, pracujemy na trzech serwerach. - Błyskawiczny dostęp do danych w chmurze, kontakty video z kontrahentami, sprawy urzędowe przez internet. · Na pytanie dotyczące tego, jakie narzędzie ankietowani uważają za najbardziej przydatne w pracy zdalnej, 67% odpowiedziało, że jest nim szybki i stabilny internet. · Z danych Google Trends wynika, że w tygodniu 22-28 marca padł rekord – słowo „wideokonferencja” było wyszukiwane 20-krotnie częściej niż w okresie 2-8 lutego. · Zdaniem 59% respondentów pandemia uświadomiła, jak dużo czasu tracimy w pracy na niepotrzebne spotkania, które można przeprowadzić w inny sposób, np. telefonicznie czy w formie spotkań wideo. Tyle samo (59%) uważa, że gdy wszystko wróci do normy, będziemy częściej korzystać z nowych technologii w pracy. Oczywiście pod warunkiem, że pracownicy będą mieli do tych technologii dostęp. · Szkolenie online można odbyć z dowolnego miejsca, czasem nawet w dowolnym czasie. Wystarczy komputer podłączony do stabilnej sieci. 29% przedsiębiorców deklaruje, że korzysta z kursów i szkoleń organizowanych w internecie. · Rekrutacje online: Rozmowa na odległość pozwala pozyskiwać pracowników właściwie z każdego zakątka świata, co umożliwia dotarcie do specjalistów, których może brakować w najbliższej okolicy. Urzędy, administracja samorządowa i państwowa · Załatwianie spraw online: 97% urzędników biorących udział w naszym badaniu stwierdziło, że mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy za pośrednictwem internetu. · Zdaniem urzędników nie tylko niewiedza o usługach świadczonych przez e-urzędy powoduje, że nie wszyscy mieszkańcy załatwiają sprawy urzędowe online. Najczęściej wymienianymi przeszkodami są brak dostępu do internetu/ za słaby internet (37%) oraz przywiązanie do starych nawyków. · Najczęściej wymienianą przez urzędników barierą, która stoi na drodze do załatwiania spraw urzędowych online, jest brak dostępu do internetu lub za słabe łącze. W gminach miejskich na ten problem wskazuje 36% badanych, a w gminach wiejskich 44%. · Niewydajna sieć powoduje też wiele problemów w pracy samych urzędników. 43% z nich wymienia zbyt wolno ładujące się strony, 28% zrywające się połączenia nawiązywane np. przez Skype, 24% problemy z płynnym oglądaniem treści wideo, a co piąty (20%) problemy z pobieraniem materiałów z internetu. · Szybki internet to też większa transparentność działań administracji i partycypacja obywatelska.
Odcinek #01 Życie bardziej online
01-03-2021
Odcinek #01 Życie bardziej online
Pandemia koronawirusa wpłynęła na szereg zjawisk społecznych, w tym na sposób, skalę i charakter używania internetu. W #1 odcinku podcastu #SiećWdomu prowadzący, Paweł Oksanowicz wraz z ekspertami – Piotrem Mieczkowskim z Fundacji Digital Poland oraz Pawłem Biardą z Nexery – rozmawiają o tym jak w przyspieszony sposób nasze życie przeniosło się do świata cyfrowego. Życie bardziej online to skomplikowany i dynamiczny transfer spraw społecznych, edukacyjnych, zawodowych czy kulturalnych do z offline’u do sieci. Dotychczasowi użytkownicy internetu spędzają przed ekranami znacznie więcej czasu, pojawiają się też nowi internauci, poszukujący możliwości realizacji codziennych spraw lub po prostu kontaktu z innym człowiekiem. Czy byliśmy przygotowani do tej rewolucji? Co dokładnie się zmieniło? Jak sobie radzimy w bardziej online’owej rzeczywistości? Czy jest powrót do „dawnego” świata, czy może wypracowane rozwiązania pozostaną już z nami na przyszłość? Wreszcie, czy polska infrastruktura jest gotowa by sprostać sytuacji? W tym odcinku usłyszysz: Jak zmieniło się korzystanie z internetu od początku pandemii, czyli od wiosny 2020 roku?Czy jako społeczeństwo zostaliśmy zmuszeni do korzystania z internetu, czy może ta sytuacja nam odpowiada?Dlaczego jest problem z akceptacją nauki online?Jak wielu Polaków chce pracować zdalnie?Jak wiele osób faktycznie pracuje zdalnie?Jak wyglądamy w tym obszarze na tle innych krajów?Czy zmiany, które zaszły, są nieodwracalne? Jak wielu Polaków pozostanie na pracy zdalnej po pandemii?Jakie są bariery dla pracy zdalnej?Czy przybyło nowych użytkowników internetu?Kim są nowi internauci?Jakie są nowe potrzeby internautów?Jakiego rodzaju treści w internecie cieszą się teraz największym zainteresowaniem? Których popularność wzrosła w czasie pandemii?Blackout internetu – czy jest możliwy? Jakie jest prawdopodobieństwo?Jakie są możliwości zwiększania przepustowości łącz internetowych?Jak zapewnić równoprawny dostęp do internetu?W jakim stopniu polskie społeczeństwo przeniosło się już cywilizacyjnie do internetu?Co jest nam potrzebne by przenieść się całkowicie do świata cyfrowego? Czy to jest nam potrzebne? Czy może nieuniknione? Dane, liczby, tendencje (Raport #RegionyNEXERY 2020): W styczniu 2020 w Polsce było 30,63 mln internautów – wynika z danych DataReportal. To o 2,3% więcej niż rok wcześniej.Notujemy wyraźny przyrost rok do roku, a dane te dotyczą sytuacji sprzed pandemii.Rekordowe obciążenie sieciodnotowano w przypadku łączy stacjonarnych – w czasie pandemii było ono większe o 20%, 100%, a 16 kwietnia nawet o 140% niż zazwyczaj.Znacząco wzrosła też liczba osób grających wgry komputerowe. 35% badanych wykorzystuje sieć do tej formy rozrywki, co jest wynikiem o 13 p.p. większym niż przed rokiem.8 na 10 internautów z Regionów NEXERY (81%)ogląda filmy przez internet. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost aż o 22 p.p. Co drugi (51%) twierdzi, że korzysta z serwisów VOD. Najczęściej wykorzystywaną platformą jest Netflix (75%).W tygodniu po ogłoszeniu pandemii w Polsce wartość sprzedaży artykułów zkategorii „meble biurowe” na Allegro wzrosła o 30% – czytamy w raporcie przygotowanym przez firmy DEVA i easyCommerce. Polacy w ekspresowym tempie zaczęli urządzać swoje domowe biura.67% ankietowanych deklaruje, że gdyby tylko mieli taką możliwość, chcielibypracować zdalnie. Home office zwiększa atrakcyjność mieszkania w małej miejscowości (zdaniem 68% badanych), a nawet może być rozwiązaniem problemu bezrobocia w regionach (zdaniem 59% ankietowanych)Korzystanie z bankowości elektronicznej(raport NEXERY) deklaruje 95%, co oznacza przyrost o 12 p.p. Niemal tyle samo badanych (94%) opłaca rachunki przez internet, co jest wzrostem o 14 p.p. – w odniesieniu do 2019 r.93% mieszkańców Regionów NEXERY deklaruje, że robizakupy przez internet, co stanowi wzrost o 21 p.p. względem badania sprzed roku.Z badania Revolut Money Report wynika, żeliczba transakcji na Allegro wzrosła o 42%, a wydatki o 57%. W tym samym czasie jeszcze większe wzrosty zanotowała aplikacja Glovo, która dostarcza jedzenie, leki i zakupy. Liczba transakcji wzrosła o 122%, a ich wartość o 142%.Stacjonarne sklepy odzieżowe grupy LPP zanotowały w marcu spadekprzychodów o 42%, w kwietniu o 100%, a w pierwszych trzech tygodniach maja o 84% (w porównaniu z analogicznymi okresami w 2019 r.). W tym samym czasie przychody z e-commerce wzrosły odpowiednio o 62%, 251% i 391%.51% mieszkańców Regionów NEXERY jest zdania, że dostęp doszybkiego internetu w domu jest bardziej istotny niż większa liczba połączeń komunikacyjnych do miasta.Komunikatory:na pierwszym miejscu znalazł się Zoom z liczbą 131 mln pobrań. Oznacza to 60-krotny wzrost zainteresowania aplikacją w porównaniu do kwietnia 2019.Dane BioStat wskazują, że 80% respondentów chce mieć możliwość skorzystania zezdalnej pomocy lekarskiej w sytuacji utrudnionego kontaktu bezpośredniego z lekarzem.