Aflevering #2 - Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera

Hogere Kunst

07-07-2023 • 41 minutos

Gedurende hun verblijf van twee maanden in ons VHDG Lokaal zetten Honey Jones-Hughes en Antonio de la Hera hun langlopende artistieke onderzoek naar de agrarische sector in Nederland voort. Hier in de provincie kijken ze naar verschillende schaalgroottes van landbouwbedrijven, hoe boeren omgaan met duurzaamheid en de rol van machines in de agrarische sector. Vragen waar ze zich mee bezig zullen houden zijn: Waarom maken boeren de beslissingen die ze maken? Als ze voor het ene kiezen, sluiten ze dan ook iets anders uit? En wie zal uiteindelijk de kosten dragen? Ofwel: Wat is een ‘Best Practice’ eigenlijk?