Raaxada Ruuxda 2 - Ku Raaxayso Noloshaada

Abubakar Mohammed

17-10-2022 • 17 minutos

Marka aan raadiyay waxa ay ku raaxaysato ruuxdu, waxaan oggaaday qofka kaliya oo ii sheegi kara jawaabtaas in uu yahay midka abuuray ruuxda iyo dadka oo dhan; Allaah, kadib waxaan ka baaray Qur’aanka iyo sunnada, waxaan oggaaday in ruuxda aysan raaxaysanaynin illaa marka ay u dhowaato midka abuuray, Allaah! Waxaan soo qaadan doonnaa qaybtan:

  • Macaanka uu leeyahay iimaanka iyo sida aan u heli lahayn macaankaas.
  • Raaxada salaadda laga helo iyo sida aad ugu raaxaysan lahayd salaadda.
  • Deggenaanshaha qalbiga halka laga helo.