Episode 3: שלוש החלטות שישמרו עליכם בדרך של ההתפתחות האישית

עתליה ראפס - בחרתי בעצמי

19-04-2023 • 22 minutos

התמדה היא הנושא הכי מאתגר בדרך שלנו. בפרק הזה אני משתפת על שלושה נדרים שקיבלתי בחיים, שתמיד החזירו את הפוקוס אל עצמי ואל הדרך שלי, שיכולים לעזור גם לכם.